MATRAKÇI NASUH'S İZNİK CITY MINIATURE TILE APPLICATION EXAMPLE


Abstract views: 281 / PDF downloads: 144

Authors

  • Mehtap Araz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Selda Mant Menay seldamant@hotmail.com

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7503443

Keywords:

Matrakçı Nasuh, miniature, tile

Abstract

Described as the Renaissance artist of the 16th century, Matrakçı Nasuh, showed herself with her unique style that she created in the Ottoman Depictional Arts and became an example for the next muralists. In the study, Matrakçı Nasuh's art was discussed and it was revealed how he came to life and reflected in his intellectual personality and works with the emphasis on language, culture and belief diversity of her period. The aim of this study is to find the city miniatures of Matrakçı Nasuh in the 16th century. It is the application of the selected Iznik city miniature sample belonging to Matrakçı Nasuh, which is examined in its historical development within the Ottoman depiction arts, to the tile surface and its evaluation in terms of traditional arts and plastics. In this study, 16th century. It is important in terms of showing the applicability of these two traditional arts in different disciplines to the tile surface and comparing the ongoing techniques from the past to the future by examining the materials, techniques and stylistic features used in the miniature art of the Ottoman period. Scanning and descriptive analysis methods were used in the research. The architecture of today's Iznik Hagia Sophia Mosque was transferred to the tile surface by modeling the technical and compositional features of Matrakçı Nasuh in the original miniature by taking photos from the front and from a bird's eye view. The applicability of these two arts, which are in different disciplines, and the findings obtained are evaluated in the conclusion section.

References

And, M. (2014). Osmanlı Tasvir Sanatları 1, minyatür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Atasoy, N. (2015). Silahşör, tarihçi, matematikçi, nakkaş, hattat, Matrakçı Nasuh ve Menazilname’si, Masa Yayınları, İstanbul.

Bağcı, S., Çağman, F., Renda, G. ve Tanındı, Z. (2006). Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, İstanbul.

Binark, İ. (1978). Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı, Vakıflar Dergisi, 12(825), 277-278.

Çelikbağ T., Geçen F.(2019). Matrakçı Nasuh’un Topografik Minyatürlerinde Panoramik Görünüm. Toplum Bilimleri Dergisi – 27 : 744-757 Doğanay, A. (2010). Türk Çini Sanatı, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.

Dönmez, İ. ve Göker, P. (2018). Osmanlı dönemi minyatür sanatında topografik kent tasviri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(23), 1121-1129.

Ebel, K. O. (2005). Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3(6), 487-515.

Mahir, B. (2004).Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

Özgül, G. E. (2012). Farklı Bir Görme Biçimi Olarak Tasvir: Matrakçı Nasuh’un Topografik Tasvirleri. Milli Folklor Dergisi, 24(96), 170-186.

Tanındı, Z. (1996). Başlangıcından bugüne Türk Sanatı Dizisi, Türk Minyatür Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

Unat, Y. (2016). 16. Yüzyılda Osmanlılarda Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Matrakçı Nasuh. Dört Öge Dergisi, 4(9), 17-35.

Yurdaydın, H. G. (1963). Matrakçı Nasuh, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Elektronik Kaynaklar:

https://www.gzt.com/arkitekt/ozgun-kent-tasvirleriyle-matrakci-nasuh-3660282 (Erişim: 13.11.2022)

Published

2023-01-05

How to Cite

Araz, M., & Mant Menay, S. (2023). MATRAKÇI NASUH’S İZNİK CITY MINIATURE TILE APPLICATION EXAMPLE. Atlas Journal, 8(50), 2838–2850. https://doi.org/10.5281/zenodo.7503443

Issue

Section

Articles