Editorial Team

 

Editör

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Emin KALGI (Ardahan University)

Alan Editörleri

Doç. Dr. Tamilla Aliyeva (Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özcanlı (Coğrafya Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Zefir Ademi (Din Sosyolojisi)

Yabancı Dil Dilbilimci

Assoc.Prof.Dr. Zia Ur REHMAN (A/P University)

Assist. Prof. Dr. Sinan ÖZYURT (Gaziantep Islamic Science and Technology University)

Yayın Kurulu

Prof.Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Atıf Muhammed El EKRET

El Ezher Üniversitesi

Prof.Dr. Botagul TURGUNBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr.  Dzhakipbek A. ALTAEV

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Elena Belik VENIAMINOVNA

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Fujimaki HARUYUKI

Tottori University

Prof.Dr. George RUDIC

Montreal Pedagoji Enstitüsü

Prof.Dr. G.I. ERNAZAROVA

AL – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Gulzar IBRAHIMOVA

Baku Avrasya Üniversitesi

Prof.Dr. Ghulam DASTGEER

Pakistan Air University

Prof.Dr. İsaevna URKİMBAEVA

Abılay Han Uluslararası İlişkiler Üniversitesi

Prof.Dr. K.A.TLEUBERGENOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr. Kalemkas KALIBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr. Karligash BAYTANASOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Ökkeş KESİCİ

Gaziantep Üniversitesi

Prof.Dr.  Kenjehan MEDEUBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr. Kulaş MAMİROVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr. Susın Haseneyn El-HUDHUDİ

El Ezher Üniversitesi

Prof.Dr. Shigeko KAMISHIMA

Sapparo City Üniversitesi

Prof.Dr. Şara MAJITAYEVA

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Prof.Dr. Takashi HASUNI

Sapparo City Üniversitesi

Prof.Dr. Tsendiin BATTULGA

Moğolistan Devlet Üniversitesi

Prof.Dr. T.O. ABISEVA

Kazakh State Women’s Teacher Training University

Prof.Dr. Tughral YAMIN

Pakistan Natıonal Unıversıty Of Scıence

Prof.Dr. Ulbosın KIYAKBAEVA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Usam Faruk İMAM

El Ezher Üniversitesi

Prof.Dr. Vera ABRAMENKOVA

Rusya Aile Ve Eğitim Çalışmaları Enstitüsü

Prof.Dr. Vlademir VISLIVIY

Ukrayna Milli Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Wakako SADAHIRO

Sapparo City Üniversitesi

Prof.Dr. Wali  RAHMAN

Sarhad University Of Science & Information

Assoc.Prof.Dr. Ahmed Salih ABDULVEHHAB

El Ezher Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Ahmet KULAŞ

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Ahmed LİD

El Ezher Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Bazarhan İMANGALİYEVA

K.Zhubanov Aktobe Devlet Bölge Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Bekzhan B. MEYRBAEV

AL – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. B.K. ZAYADAN

AL – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Kenes JUSUPOV

M. Tınışbayev Kazak Araç Ve İletişim Akademisi

Assoc.Prof.Dr. Yoshio KANAZAKI

Tohoku Universitesi

Assoc.Prof.Dr. Zia Ur REHMAN

A/P National Defence Universitesi

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Abdulhamit ŞUAYB

El Ezher Üniversitesi

Prof.Dr. A.S. KİSTAUBAYEVA

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Abdikalık KUNİMJAN

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Alla A. TIMOFEVA

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Amanbay MOLDIBAEV

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Anatoliy LOGİNOV

Ukrayna Şevçenko Lugan Milli Üniversitesi

Prof.Dr. A.S. KIDIRŞAYEV

Makhambet U. Batı kazakistan devlet üniversitesi

Prof.Dr. Ayslu B. SARSEKENOVA

Orleu Milli Kalkınma Enstitüsü

Prof.Dr. Bahıt KULBAEVA

S.Baybeşev Aktobe Üniversitesi

Prof.Dr. Bakıt OSPANOVA

H.Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

Prof.Dr. Cynthia CORREA

Sao Paulo Üniversitesi

Prof.Dr. Dinarakhan  TURSUNALİEVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Gulşat ŞUGAYEVA

Dosmukhamedov Atyrau Devlet Üniversitesi

Prof.Dr. Jun NAGAYASU

Tohoku Üniversitesi

Prof.Dr. Latkin A. PAVLOVIC

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Mahabbat OSPANBAEVA

Taraz Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Maha Hamdan ALANAZİ

Riyad Kral Abdülaziz Teknoloji Enstitüsü

Prof.Dr. Mahbub Ul ALAM

Bangladesh Islami Universitesi

Prof.Dr. Maira ESİMBOLOVA

Kazakistan Narkhoz Üniversitesi

Prof.Dr. Maira MURZAHMEDOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof.Dr. Merina B. VLADIMIROVNA

Vladivostok Devlet Ekonomi Üniversitesi

Prof.Dr. Mavlyanov ABDİGAPPAR

Kırgızistan Elaralık Üniversitesi

Prof.Dr. Muhammed Asıf YOLDAŞ

Avrasya Üniversitesi

Prof.Dr. Muhammad Ismaeel RAMAY

Bahria University

Prof.Dr. Nadejda HAN

E.A. Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi

Prof.Dr. Nobuaki TAKEDA

Sapparo City Üniversitesi

Prof.Dr. N.N. KERMANOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. P.S. PANKOV

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Prof.Dr. Rövşen MEMMEDOV

Sumgayıt Devlet Üniversitesi

Prof.Dr. Ramazan KHALIFE

El Ezher Üniversitesi

Prof.Dr. Rustem KOZBAGAROV

M. Tınışbayev Kazak Araç Ve İletişim Akademisi

Prof.Dr. Ryo YAMADA

Sapparo City Üniversitesi

Prof.Dr. Yang ZİTONG

Wuhan Üniversitesi