Submission Fee

Dergimiz makale başvuru ücreti 1000 TL'dir. (ücret ÜAK’ın doçentlik kriterleri gereği ücret peşin olarak alınmaktadır). Makalenizi sistemimiz üzerinden yükledikten sonra editörümüz sizinle iletişime geçerek ödeme hakkında bilgi verecektir. Dergi başvuru ücreti dışında, makalenizin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir

ÜAK’ın 7 Mart 2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar metni aşağıdaki gibidir
Aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:
• Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler
• Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler
• Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler
İlgili link aşağıdadır (44. Madde)


http://www.uak.gov.tr/duyuru/2020E_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_14102020.pd