Analysis of Motivation Studies to Increase Student Achievement in Science Education


Abstract views: 248 / PDF downloads: 185

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7503459

Keywords:

Literature review, Motivation, Motivational studies in science teaching, Science education, Student success

Abstract

            Motivation has a significant impact on facilitating learning. This effect of motivation enables the individual to establish an effective link with the new behavior it will learn. In the case of teaching without establishing this psychologically effective bond, the activities are not efficient. Many studies have been carried out on motivation, which positively affects success. The aim of this study is to analyze the postgraduate theses and articles about motivation studies in order to increase student success in science teaching by examining various aspects. In the study, 26 master's and doctoral theses and 18 articles in the literature carried out between 2000 and 2022 in Turkey were examined. The content analyzes of the studies examined for the research were made; The type of studies considered, their distribution by years, sample size, study group, method, data collection tools, data analysis and variables considered in the studies were analyzed. The obtained findings were converted into tables, and frequency and percentage values were calculated. It is expected that the studies on the subject will be examined from different perspectives and will guide future research.

References

Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343-361.

Akpınar, B.,Batdı, V., & Dönder, A. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğrenimine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Değerlendirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 15-26.

Akpınar, E., Yıldız, E., Tatar, N., & Ergin, Ö. (2009). Students’ Attitudes Toward Science and Technology: an Investigation of Gender, Grade Level, andAcademicAchievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2804-2808.

Alkan, İ., Alkan, İ., & Bayri, N. (2017). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon İle Fen Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 865-874.

Areepattamannil, S., & Kaur, B. (2013). Göçmen ve Göçmen Olmayan Öğrencilerin Fen Başarısını Öngören Faktörler: Çok Düzeyli Bir Analiz. International Journal of Science and Mathematics Education, 11 (5), 1183-1207.

Atay, A. D. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin ve Üst Bilişsel Farkındalıklarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, YÖK Ulusal Tez Merkezi. (Tez no: 372569)

Ayna, C. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Birleştirme II (Jigsaw II) Yönteminin Kullanılmasının ve Sosyo-ekonomik Düzeyin Öğrencilerin Akademik Başarı, Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, YÖK Ulusal Tez Merkezi. (Tez no: 239676)

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2008). 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Motivasyonları Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.

Balbağ, M.Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de Fen Eğitimi ve Öğretimi Sorunları.

Brown, HD. (1993). Yöntemden Sonra: Dil Öğretimine İlkeli Bir Stratejik Yaklaşıma Doğru. Georgetown Üniversitesi Diller ve Dilbilim Üzerine Yuvarlak Masa, 1993, 509-520.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.

Cavas, P. (2011). Türk İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler. Fen eğitimi uluslararası, 22 (1), 31-42.

Ceylan, E., & Berberoğlu, G. (2007). Öğrencilerin Fen Başarısı İle İlgili Faktörler: Bir Modelleme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 32 (144), 36.

Coştu, B., Suat, Ü. N. A. L. & Alipaşa, A. Y. A. S. (2007). Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197-207.

Demirel, Ö. (2019). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem A yayınları.

Güvercin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Araştırılması: Bir çapraz yaş çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Hacıömeroğlu, G., Kutluca, T., & Gündüz, S. (2016). Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publications Inc.

Moriarity, J.,Pavelonis, K., Pellouchoud, D., & Wilson, J. (2001). Öğretim Stratejilerinin Kullanımı Yoluyla Öğrenci Motivasyonunu Arttırmak.

Özenç, E. G., & Özenç, M. (2013). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 13-28.

Sırakaya, M., & Sırakaya D. A. (2018). Artırılmış Gerçekliğin Fen Eğitiminde Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 887-905.

Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES) , 42 (1), 33-52.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tseng, C. H., Tuan, H. L., & Chin, C. C. (2010). Investigating The Influence of Motivational Factors on Conceptual Change in a Digital Learning Context Using The Dualsituated Learning Model. International Journal of Science Education, 32(14), 1853-1875.

Uzun, N., & Keleş, Ö. (2010). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonun Bazı Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 561-584.

Yazıcıoğlu, S., & Çavuş – Güngören, S. (2019). Oyun Temelli Eğitim Öğretiminin Temel Eğitimini, Başarı, Motivasyon, Tutum ve Hedeflerinize Göre Planlama. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13 (1), 389-413.

Yenice, N. Saydam, G., & Telli, S. (2012). İlköğretim Eğitimin Fen Eğitimi İçin Amaçlarını Okumak İçindir. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 231-247.

Yılmaz, H., & Çavaş, PH. (2007). Fenine Yönelik Küçüklüğünde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6 (3), 430-440. http://ilkogretim-online.org.tr

Published

2023-01-05

How to Cite

arabacı, selçuk, Yalçın, P., & Kardaş, F. (2023). Analysis of Motivation Studies to Increase Student Achievement in Science Education. Atlas Journal, 8(50), 2851–2860. https://doi.org/10.5281/zenodo.7503459

Issue

Section

Articles