Investigation of “Dracula Untold” and “Turkish Gambit” in the Context of the Orientalist Perspective in Films About Turks


Abstract views: 131 / PDF downloads: 32

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8359164

Keywords:

East-West Conflict, Orientalism, Dracula Untold, Turkish Gumbit

Abstract

With the 18th century, based on the discourses of western travelers, the handling of eastern civilizations from a western perspective constitutes the basic functioning cycle of orientalism. The religion-centered east-west conflict, which dates back to the crusades in the historical process, did not develop as a theological conflict only. Especially with the 19th century, a stereotyped eastern typology in literature, painting and other western-centered art ideas has been and continues to be taken into consideration for years. The orientalist memory of Turkish culture, which is also included in the eastern civilization bloc, is seen in all the artistic arguments of the west. In today's digital age, these orientalist images, rituals and character typologies belonging to Turkish culture are included in the movies that are transferred to the screen especially around the fictional events. The scenarios that are shaped according to a certain orientalist tradition are regarded as an inevitable reflex to ensure a certain visual perception management in the viewer, who is at the receiver position at the visual digital communication level. In the light of all this information, this study examined the orientalist perspectives on Turkish culture in the films Turkish Initiative and Dracula Start. Some of the dialogue and visual scenes in the films were deciphered under the determined main themes and content analysis was made. The determined main themes are discussed depending on the variables of ritual, religion, culture, image and character typology. These determined elements were associated with the orientalist point of view and analyzed descriptively in depth under the content analysis method.

References

Beceri̇kli̇, R. (2020). Wolverine (2013) Filminin Tekno- Oryantalizm Bağlamında İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 7 (2), 1055-1076.

Börekci, Ü. ve Börekci, O. (2010). Bir Oryantalizm Ürünü Olarak İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri Seyahatnamesinde “Doğu” Ve “Batı” İmgeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 1-26.

Çetinkaya, B. A. (2009). Batı'daki "Sürgün" Doğulu/Yabancı Edward Said'in Gözüyle Oryantalizm-"Öteki’nin Tanımlanması. Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, (1), 3-23.

Dursun, O. (2014). Batı’nın Egemen “Kötü-Öteki-Doğu” Düşüncesinin Pekiştirildiği Bir Alan: Dünya Basın Fotoğrafları Kuruluşu, Yılın Fotoğrafı Kategorisi Üzerine Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(47), 19-50.

Gençal, A. (2020). Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi. Tarih Kritik Dergisi, 6 (2), 185-190.

Göregen, M. (2017). Oryantalist İslam Yorumlarının Psiko-Sosyal Temelleri, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 1(1): 32-42.

Güven, F. (2018). Discourses Of Orientalism And Counter- Orientalism İn Post- September 11 Movies: United 93 And Rendition. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 259-272.

Harmankaya, H. (2015). Turkish Women’s Figures and Clothing Properties Seen in Ottoman Term Orientalist Paintings. International Journal of Sport Culture and Science, 3 (1), 764-781.

Hepkul, A. (2002). Bir Sosyal Bilim Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-12.

Kırpık, G. (2009). Doğunun ve Batının Gözünden Haçlılar. İstanbul: Selenge Yayınları.

Kızıl, F. (2007). Oryantalizm Sempozyumu, Edward W. Said ve Düşündürdükleri, Hadis Tetkikleri Dergisi, 5 (1), 142-156.

Köse, M. ve Küçük, M. (2015). “Oryantalizm ve Öteki Algısı”. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 107-127.

Kula, O. B. (2018). Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Martı, H. (2018). İslamofobi ve Avrupa’da Müslüman Kadın İmajı”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (13), 36-46.

Sağır, A. ve Kırımlı, S. (2016). Oryantalizm ve Oksidentalizm Arasında Çanakkale Savaşı’nın Bellek İzdüşümleri: Çanakkale Yolun Sonu ve Son Umut Filmleri Örneği. Sosyoloji Dergisi, (33), 67-104.

Sakal, F. (2016). Doğu- Batı Ne Demektir, Ne Yana Düşerler?. Studies Of The Ottoman Domain (Osmanlı Hâkimiyet Sahası Çalışmaları), 6 (10), 1-24.

Satır, M. ve Özer, N. (2018). Oryantalist Bakış Açısının Sinemaya Yansıması: The Physcıan (2013) Filmi Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (1), 759-778.

Savaş, M. (2019). Karikatürlerle Oryantalizm Avrupa’nın Türk ve Türkiye Algısı. Tarih Kritik Dergisi, 5 (2), 118-121.

Şakrak, B. (2019). Alternatif İran Filmleri, Oryantalizm ve İki Bacaklı At. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12 (25), 135-151.

Uzunoğlu, M. (2018). Batı Resminde “Doğu” İmgesinin Oluşmasına Aracılık Eden Kadın Temsilleri, Sanat ve Tasarım Dergisi, (21), 223-242.

Ürkmen, S. (2018). Oryantalizmin Doğu Algısı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 151-170.

Yardımcı, M. (2014). Geleneksel Kültürümüzde Kahve. AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2 (4), 85-9.

Yıldırım, E. ve Hi̇ra, İ. (2016). Türk Televizyon Dizilerinde Oryantalist Yansımalar: Muhteşem Yüzyıl Örneği. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (2), 43-53.

Yılmaz, G. (2015). The Devshirme System and the Levied Children of Bursa in 1603-4. Belleten, (79), 901-930.

Yiğit, Z. (2013). Hollywood Sineması'nın Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartalı. Selçuk İletişim, 5 (3), 236-249.

Published

2023-09-26

How to Cite

Atay, T., & Yılmaz, S. (2023). Investigation of “Dracula Untold” and “Turkish Gambit” in the Context of the Orientalist Perspective in Films About Turks. Atlas Journal, 9(51), 25–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.8359164

Issue

Section

Articles