The Effect of Organizational Stress on the Efficiency of Hotel Employees: A Case of Van


Abstract views: 67 / PDF downloads: 55

Authors

  • Zekeriya NAS Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu
  • zerrin torun yyu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7503424

Keywords:

Stress, Performance, Hotel staff

Abstract

Stress is a phenomenon that appears mostly in the working environments that individuals are exposed to and has a negative impact on performance. This research aimed to examine the level of stress experienced by hotel employees and their effects on their work performance. The results obtained from the survey conducted with 142 employees in the hotels in Van are included. In this research based on the quantitative method, hotel employees in Van constitute the universe of the study, and 142 people were surveyed as a sample. The demographic characteristics of the participants and the stress they experienced were evaluated in parallel, and the causes of stress were questioned by considering marital status, age, gender, education and working time

References

Akgemci, T. (2001). Örgütlerde Stres ve Yönetimi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2), 302-308.

Arıkanlı, A. & Ulubaş, B. (2004). Yönetim: Yönetim fonksiyonları ve yönetici davranışları. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Aykanat, Z. (2014). Psikolojik sözleşmenin ihlali algısında örgütsel adaletin etkisi ve etik liderin aracı değişken olarak rolü: Kalkınma ajanslarında uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.

Aytaç, S. (2009). “İş Stresi Yönetimi El Kitabı İş Stresi: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi”.

Baltaş, Acar ve Zühal Baltaş (1999). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cüceloğlu, Doğan (1994). İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çelik, A. (2010). Kriz ve Stres Yönetimi (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Çetiner, Ö. (1999). “Deprem Sonrası Stres Yönetimi”. MESS Mercek İşveren Gazetesi (Ekim).

Dyce, James M. (1973). Stres and Decision-Making in Dental Practice. Quintessence Books. Berlin ve Chicago:

Erdoğan, İ. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.

Ertekin, Y. (1993). Stres ve Yönetim TODAİE Yayınları Yayın No: 253.

Hıra, F., & Altınışık, N. (2012, August). Sturm Liouville problem with discontinuity conditions at several points. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1470, No. 1, pp. 126-129). American Institute of Physics.

Kreitner, R. and A. Kınıçkı (1989). Organizational Behavior. Richard D. Irwin Inc., pp.564-571.

Magnuson, J. (1990). “Stress Management”, Journal of Property Management, (May-June) V.55,

No.3.

Öztemis, A. B. (2005). Örgütlerde stresin verimlilik ve performansla etkileşimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 271-288.

Pehlivan, İ.(1995).Yönetimde Stres Kaynakları. Pegem Yayınları, Ankara

Schermerborn Jr., J.R., Hunt, J.G., ve Osborn, R.N. (1988). Managing Organizational Behavior. Third Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Şimşek, M.Ş. (1999). Yönetim ve Organizasyon, 5. Baskı, Nobel Yayınevi

Tonbul, İ. & Aykanat, Z. (2019). Örgütsel stresin çalışan performansına etkisi: Yerel yönetimlerde bir uygulama. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar

Dergisi, 21(37), 1-20.

Published

2023-01-05

How to Cite

NAS, Z., & torun, zerrin. (2023). The Effect of Organizational Stress on the Efficiency of Hotel Employees: A Case of Van. Atlas Journal, 8(50). https://doi.org/10.5281/zenodo.7503424

Issue

Section

Articles