The Effects Of Corporate Reputation Perception On Organizational Performance: A Study In Private Hospitals


Abstract views: 104 / PDF downloads: 81

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6977024

Keywords:

Corporate reputation perception, organizational performance

Abstract

In today’s world, reputation which is an important element for both public institutions and private sector companies is an abstract concept that means prestige and to be respected. Corporate reputations are seen as an abstract value place in the minds of partners, employees, customers, suppliers and in short all shareholders of a business. Reputation is a significant factor in enabling customer satisfaction and increasing market share. Therefore, reputation comes in the first place for companies.

The purpose of this study is to measure the effects of corporate reputation on organizational performance. In this study, reputation and corporate reputation terms are researched and performance and organizational performance concepts are studied. In the last section, the relationship between corporate reputation and organizational performance is analyzed also in this section which is the application part of this research, in light of the findings based on literature review, a questionnaire was conducted with 50 managers working at managerial positions at 8 different private hospitals to find out more about the effects of corporate reputation perception on organizational performance. Collected data was analyzed through SPSS software program. According to analysis results, answers regarding the effects of corporate reputation perception on organizational performance were evaluated.

References

Akal, Z. (2011). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi Çok Yönlü Performans Göstergeleri, 7. Basım, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları no:473, Ankara,

Akgemci, T. (2008). Stratejik Yönetim, 2.baskı, Nisan, Gazi Kitabevi, Ankara.

Avcı, U. (2005). “İşletmelerde Örgütsel Öğrenme - Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme – Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Mart 2004, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

Bedük, A. (2012). Karşılaştırmalı İşletme Yönetim Terimleri Sözlüğü, Atlas Yayınları, 3. Basım Konya.

Bilbil, E.; Sütçü, S. & Kıyat, Banu (2013). “Türkiye’ de Telekominasyon Sektöründe İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 163-175.

Bromley, D., B. (2001), “Relationships Between Personal and Corporate Reputation”, European Journal of Marketing, 35 (3-4), 316-334.

Demir, A., S. & Taşkın, H. (2012). “İşletme Performansı Ölçme Modellerinin Karşılaştırılması: Kuantum Performansı, Maddi Olmayan Varlıkların İzlenmesi, Performans Prizması Ve Skandia Kılavuzu Modelleri”, 3(11), 1695 – 1709.

Drucker, P., F. & Maciariello, J., A. (2012). Yönetim, Peter Drucker 100. Yıl Kitaplığı, Çeviren İlker Gülfidan, Optimist Yayınları, İstanbul.

Eroğlu, E. & Solmaz, B. (2012). “Kurumsal İtibar Araştırması Ve Bir Uygulama Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Gümüşhane.

Fombrun, C., J. (1996). “Reputation: Realizing Value from The Corporate Image”, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 37-72.

Fombrun, C.; Gardberg, N., A. & Sever, J., M. (2000). “The Reputation Quotient: A Multi-Stakeholder Measure of Corporate Reputation”, The Journal of Brand Management, 7 (4), 241-255.

Göksel, A. (2013). İşletmelerde Performans Değerleme Sistemi Tasarımı: Teori-Uygulama -Model, 2. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Izgar, H. (2012). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, 3. Baskı, Şubat, Eğitim Yayınevi, Konya.

Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar Yönetimi, 3. Baskı, MediaCat Yayınları, İstanbul.

Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul.

Neely, A.; Adams, C. & Kennerley, M. (2002). The Performance for Measuring and Managing Business Success, Pearson Education.

Neely, A.; Gregory, M. & Platts K. (1995). “Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda”, International Journal of Operations & Production Management, Vol:15, No:14.

Nigel, M. & Chris, F. (1997). “Towards A Framework for Managing Corporate Identity”, European Journal of Marketing, Vol:31, No:5/6, 396-404.

North, D., C. (1991). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Political Economy of Institutions and Decisions, Cambridge University.

Preston, L., E. & O'Bannon, D., P. (1997). “The corporate social-financial performance relationship, Business and Society”, 36, 4; ABI/INFORM Global.

Roberts, P., W. & Dowling, G., R. (2002). “Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance”, Strategic Management Journal, Vol:23(12), P:1077-1093.

Robbins, S., P.; Decenzo, A. & Coulter, M. (2013). Yönetimin Esasları – Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Ed. Adem Öğüt, Nobel Yayınları, Ankara.

Robbins, S., P. & Judge, T., A. (2013). Örgütsel Davranış, Çeviri Ed. İnci Erdem, Nobel Yayınları,14. Basım, Ankara.

Şimşek, Ş. & Öğe, H., S. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.

Vural, Akıncı, Z., B. & Coşkun G. (2007). Örgüt Kültürü, Nobel Yayınları, 1. Basım, Ankara.

Yurt, İ. (2012). “Kurumsal İtibar Yönetim Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Düzce Üniversitesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Downloads

Published

2022-08-09

How to Cite

ET OLTULU, E. (2022). The Effects Of Corporate Reputation Perception On Organizational Performance: A Study In Private Hospitals. Atlas Journal, 8(48), 2738–2747. https://doi.org/10.5281/zenodo.6977024

Issue

Section

Articles