Art Includes Life, Examples On the Contemporary Interpretation Of Dissident Art


Abstract views: 52 / PDF downloads: 30

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8358888

Keywords:

Art, Painting, Dissident Art, Contemporary art, Art and Criticism

Abstract

Art, which is as old as the history of humanity, has passed through many stages until today, questioning life with its critical side, including its own area of ​​existence, and has come to the present day with new propositions in the reality of change. Art has developed discourses as content other than aesthetic pleasure, touched life, affected people and societies.

The critical aspect of art by its nature has continued throughout the ages. Artists questioned themselves, their society, the negative aspects of history and life, intervened in life without sacrificing artistic quality and conveyed this to large masses with their works. The aim of this research is to make an evaluation with the artists who have strikingly revealed their oppositional attitude in contemporary art with their works and influenced the masses, and samples selected from their works. Study; qualitative research method and literature review, the collected data were analyzed with the "descriptive analysis" method and the result was reached.

References

AVCI Sevgi ve USLU Menekşe. (2019). “Ai Weiwei ‘nin Muhalif Sanatı” Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt: 13 - Sayı: 23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/636884 (Erişim Tarihi. 19. 02.2023).

BAYKAM, Bedri, (2002), Bedri Baykam, Dişi Entrikalar, Editör: Sibel Baykam, İstanbul: Piramid Film Prodüksiyon Yapımcılık ve Yayıncılık A.Ş.

BAYKAM, Bedri. (2003). Bedri Baykam, Boya Dışı ve Ötesi, Editör: Sibel Baykam, İstanbul: Piramid Film Prodüksiyon Yapımcılık ve Yayıncılık. A.Ş.

CLARK Toby. (2011). Sanat ve Propoganda, 2. Baskı, Çev: Esin HOŞSUCU, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

EMMELHAINZ Irmgard,(Editör: Ali ARTUN). (2015). Sanat ve Kültürel dönemeç: Özerk Sanatın ve Dava Sanatın Sonumu? Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, 2. Baskı, Çev: Tuncay BİRKAN, Nursu ÖRGE, Elçin GEN, İstanbul: İletişim Yayınları.

ERDEN Osman (Hazırlayan). (2012). Çağdaş Sanat Hakkında Bilmemiz Gereken Her Şey, İstanbul: Tempo-Doğan Burda Yayıncılık.

ERGÜVEN Mehmet. (2007). Görmece. 2. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.

ERİNÇ Sıtkı M. (2013). Sanatın Boyutları, 3. Baskı, Ankara: Ütopya Yayınları.

FOSTER Hal, (Ali ARTUN Editör). (2008). Çağdaş Sanatta Siyasal Kavramı, Sanat Siyaset, Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politikalar, Çev: Mustafa TÜZEN, Elçin GEN, Esin SOĞANCILAR, Haluk BARIŞCAN, Nurdan GÜRBİLEK, Sabir YÜCESOY, Ufuk KILIÇ, Emrehan ZEYBEKOĞLU, İstanbul: İletişim Yayınları.

MELICK Tom (Ed.), (HAYDARAYDAROĞLU Mine .Türkçe Ed.), (2015), Tarih Boyunca Sanat, Dünya Sanat Tarihinde Üsluplar ve Akımlar, Çev: Dilek ŞENDİL, Süreyya EVREN, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

SAĞIR Çiğdem. (2008). Ed: İpek DUBEN, Esra YILDIZ, Seksenlerde Türkiye’de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

SERPİL Seçil. (2008). Ed: İpek DUBEN, Esra YILDIZ, Seksenlerde Türkiye’de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

TROÇKİ Lev ve BRETO Andé. (2010). “Bağımsız ve Devrimci Bir Sanat İçin” Çev: Kaya ÖZSEZGİN. Sanat Manifestoları. Derleyen; Ali ARTUN. İstanbul: İletişim Yayınları.

TURANİ Adnan. (2008). Çağdaş Sanat Felsefesi, 6. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

UZ Ayfer. (2020). “Yeni Dışavurumcu Sanata Ressam Ve Heykeltıraş Anselm Kiefer’in Eserleriyle Bakmak”, ASEAD CİLT 7 SAYI 12 .

WOLF Janet. (2000). Çeviren Ayşegül DEMİR, Sanatın Toplumsal Üretimi, İstanbul: Özge Yayınları.

(Wikipedia, Ai Weiwei), https://tr.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei (Erişim Tarihi. 19. 04.2023).

(Theguardian Web Sitesi, 2018), https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/15/ai-weiwei-remembering-sichuan-earthquake (Erişim Tarihi. 19. 04.2023).

(Overblog Web Sitesi), http://artperformance.over-blog.fr/article-defoliation-piece-terry-fox-1970-112136978.html (Erişim Tarihi: 10. 04. 2023).

(Gettyimages Web Sitesi), https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/an-installation-called-remembering-by-chinese-artist-ai-news-photo/91595056 (Erişim Tarihi: 19. 04.2023).

(Sanabcı Müzesi Web Sitesi), https://www.sakipsabancimuzesi.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergi/5 (Erişim Tarihi. 19. 02.2023).

Published

2023-09-26

How to Cite

Uz, A. (2023). Art Includes Life, Examples On the Contemporary Interpretation Of Dissident Art. Atlas Journal, 9(51), 14–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.8358888

Issue

Section

Articles