Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE CONCEPT OF “OTHER” IN HEART OF DARKNESS, THE MOMENT BEFORE THE GUN WENT OFF, AND THE FIRST PARTY
(HEART OF DARKNESS, THE MOMENT BEFORE THE GUN WENT OFF VE THE FIRST PARTY ADLI ESERLERDE “ÖTEKİ” KAVRAMI )

Author : Eren BOLAT  & Erol GÜLÜŞTÜR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 440-445
    


Summary

This study primarily focuses on the concept of “other” in three different selected works (Heart of Darkness by Joseph Conrad, The Moment Before the Gun Went Off by Nadine Gordimer, and The First Party by Attia Hosain) and it is aimed to show how otherness occurs in colonized regions. The dominance of the colonizers on the colonized people creates the feeling of otherness although the colonization period has ended. That means; material oppression may seem to be ended, however, the psychological effect of colonization on the once colonized people still proceeds. It is clearly observed in the selected works that in any case of the otherness, the feeling of oppression is inevitable for the “other”.Keywords
Colonialism, other, self, dominance, oppression

Abstract

Bu çalışma, öncelikle, seçilmiş üç farklı eserde(Heart of Darkness, The Moment Before the Gun Went Off ve The First Party ) “öteki” kavramına odaklanmıştır ve sömürgeye maruz kalmış topraklarda “ötekilik” kavramının nasıl oluştuğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Sömürgecilik dönemi bitmiş olmasına rağmen, sömürgecilerin sömürülen insanların üzerindeki baskısı ötekilik hissini yaratmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir; materyal baskı ve zulüm bitmiş gibi görünmesine rağmen, bu sömürgeleşmenin psikolojik etkisi hala devam etmektedir. Açıkça görülmektedir ki ötekiliğin oluştuğu her durumda baskı ve zulüm kaçınılmazdır.Keywords
Sömürgecilik, öteki, kendi, baskı, zulüm

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri