Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A STUDY ON ORGANIZATIONAL STRESS RESOURCES OF BANK EMPLOYEES )

Author : Özgül YÜKSEKBİLGİLİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 529-539
    


Summary

Yapılan bu araştırmanın temel amacı, banka çalışanlarının örgütsel stres kaynakları ortaya konulması amaçlanmış ve bunun neticesinde stresten olumsuz etkilenmemelerine yönelik çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, anketler Gaziantep ilinde faaliyet gösteren özel bir bankada uygulanmıştır. Veri toplama sürecinde örneklemde bulunan kişilere anket formları elden dağıtılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ise “SPSS 23.0” istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Stres, Örgütsel Stres, Stres Kaynakları

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the organizational stress sources of bank employees and to suggest solutions to prevent them from being negatively affected as a result. The survey method was used in the survey and the questionnaires were applied in a private bank operating in Gaziantep province. The questionnaire forms were handed out to the specimen in the data collection process. The analysis of the data obtained from the questionnaires was made by using "SPSS 23.0" statistical package software.Keywords
Stress, Organizational Stress, Organızatıonal Stress Resources

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri