Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAZAT AKMATOV'UN "İKİ SATIR HAYAT" ÖYKÜSÜNDE YAPI VE İZLEK
(KAZAT AKMATOV THE "TWO LIFE LINE" İN STORY STRUCTURE AND TRACE )

Author : Mehmet EREN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 427-439
    


Summary

İnsan, maddî ve manevî dünyanın değişerek gelişmesine ayak uydurmak için zaman kavramını bilinçli bir şekilde tüketmek zorundadır. Zaman kavramının doğru kullanılması bireyin yaşamsal deneyiminde kendilik bilincini tanımasına yardımcı olur. Kazat Akmatov’da yaşamsal deneyiminde zaman kavramının bilincinde olan, onu tutarlı kullanan, bu sayede kendilik bilincini ve kendilik değerlerini yaşadığı ülkenin değerleriyle eş zamanlı bir şekilde yürüten yazarlardan biridir. Kazat Akmatov’un ömür sürdüğü 1941-2015 yılları arasında Sovyet politikalarına ve o zamanın yıkıcı ve yok edici planlarına karşı koyması açısından eserlerinde anlattığı konular sıradan seçilmiş konular değildir. Akmatov, eserlerinde sadece Kırgız halkının değil genel olarak Türk dünyası halklarının yaşadığı olumlu-olumsuz her durumu ele almıştır. Bu çalışmada, Akmatov’un İki Satır Hayat öyküsü yapı ve izlek açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde yapı ve izlek kavramlarının tanımı, “İki Satır Hayat” öyküsünün incelenmesi başlığı altında ise öykünün inceleme aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar; öyküde bakış açısı ve anlatıcı, Ben bakış açısı ve anlatıcı, öyküde zaman, öyküde mekân, kişiler dünyası ve öyküde izleksel kurgudur.Keywords
Kazat Akmatov, İki Satır Hayat, Sovyet Politikası, Yapı, İzlek.

Abstract

Man has to consciously consume the concept of time to keep pace with the changing nature of the material and spiritual world. Proper use of the time concept helps to define the self-consciousness of the individual's vital experience. Kazat Akmatov is one of the writers who are conscious of the concept of time in their vital experience, who use it consistently, and who carry out the values of self consciousness and self in the same time with the values of the country where they live. The issues that Kazat Akmatov lived during his life in 1941-2015 in his works in terms of Soviet policies and their counter-destructive and destructive plans are not ordinary choices. In his works, Akmatov has dealt with not only the Kyrgyz people, but all the positive and negative situations of the people of the Turkish world in general. In this study, Akmatov's Two Row Life story was evaluated in terms of structure and structure. In the introductory part of the work, there are phases of the examination of the structure and the concept of the trace, and under the heading of the "Two Row Life" story. These steps; perspective and narrator in narrative, I am perspective and narrator, time in narrative, space in narrative, world of people and narrative in narrative.Keywords
Key words: Kazat Akmatov, Two Row Life, Soviet Policy, Structure, Trace.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri