Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KISITLAR TEORİSİ DÜŞÜNCE SÜREÇLERİNİN UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI
(APPLYING THEORY OF CONSTRAINTS-THINKING PROCESSES IN LOGISTICS INDUSTRY: A CASE STUDY )

Author : Ali İhsan BOYACI  Gülşen AKMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 513-528
    


Summary

Deniz taşımacılığı lojistik sektörünün en önemli unsurlarından birini oluşturmakta ve küreselleşen dünyamızda önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İşletmelerin ticaretlerini uluslararası boyutlara taşıması sonucu artan küresel taşıma ihtiyacı deniz taşımacılığının sürekli olarak gelişmesini ve büyümesini teşvik etmektedir. Bu çalışmada deniz taşımacılığının en önemli düğümlerinden biri olan liman süreçlerine Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri (KT-DS) uygulanmıştır.DS, mevcut sistemin daha verimli çalışmasını engelleyen her türlü sınırlamaları sistematik bir biçimde incelemek suretiyle ortaya çıkarmayı ve bu sınırlamaları çeşitli araçlar ile makul ve mantıklı çözümler üreterek ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. DS bu amaçları gerçekleştirmek için, Mevcut Gerçeklik Ağacı (MGA), Buharlaşan Bulut (BB), Gelecek Gerçeklik Ağacı (GGA), Ön Koşul Ağacı (ÖKA) ve Geçiş Ağacı (GA) tekniklerinden yararlanır. Çalışmada gemi yükleme/tahliye ve konteyner terminal süreçlerine KT-DS uygulanarak liman ve konteyner terminal süreçlerinin verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle MGA tekniği ile mevcut durum analiz edilerek sorunlar tanımlanmış, daha sonra istenmeyen etki olarak adlandırılan problemlerin ortadan kaldırılması için BB tekniğinden yararlanılmıştır. Problemlerin çözümü için tanımlanan enjeksiyonların uygulanması ile elde edilmesi planlanan durum GGA tekniği ile gösterilmiştir. Son olarak GA tekniğinden yararlanarak enjeksiyonların mevcut varsayımlar altında hayata geçiriliş planı sunulmuştur.Keywords
Lojistik, Kısıtlar Teorisi, Düşünce Süreçleri, Liman İşletmesi, Konteyner Terminali

Abstract

Maritime transport is one of the most important elements of the logistics sector and its importance is increasing day by day in our globalizing world. As a result of companies moving their trades to international dimensions, the increasing global transportation demand encourages the continuous development and growth of maritime transport. In this study, Theory of Constraints -Thinking Processes (TOC-TP) were applied to container terminal process which is one of the most important nodes of maritime transport.TP is an approach that aims to systematically reveal any limitations that prevent the existing system from functioning more efficiently, and to remove these limitations by generating reasonable and logical solutions.TP uses the techniques of Current Reality Tree, Evaporating Cloud, Future Reality Tree, Prerequisite Tree and Transitional Tree to accomplish these goals. It was aimed to increase the efficiency of container terminal processes by applying TOC-TP. For this purpose, problems were identified by analyzing the existing situation with the Current Reality Tree technique first, and then the Evaporating Cloud technique was used to define injections for removing the problems called undesired effects. The new situation that is expected to be achieved by applying the injections defined for solution of the problems was shown by using Future Reality Tree technique. Finally, the application prescription of the recommended injections to remove the root problems detected in the container terminal processes of the port operation was presented using Transition Tree technique.Keywords
Logistics, Theory of Constraints, Thinking Processes, Port Operation, Container Terminal Process

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri