Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ FİNANSMANI VE 2010-2016 YILLARI FİNANSMAN AÇIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(A RESEARCH TOWARDS EVALUATION OF ACADEMIC STAFF IN TERMS OF BURNOUT AND JOB SATISFACTION )

Author : Shafiga AHMADOVA  & Beyhan Hilal YASLIDAĞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 376-387
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Sosyal Güvenlik Kurumunun finansmanı ve 2010-2016 yılları arasındaki finansman açıklarının nedenleri ve boyutlarını araştırarak, ilgili dönem içindeki durumu değerlendirmektir. Çalışma kapsamında; sosyal güvenlik kavramına, sosyal güvenliğin amacına, konusuna ve sistemin fonksiyonlarına değinilmiş daha sonra sosyal güvenlik sisteminin finansman yöntemleri, finansman kaynakları ve sosyal güvenlik finansman açıkları incelenmiştir. Son olarak, finansman açıkları yıllar itibariyle değerlendirilip, finansman açıklarını önlemeye yönelik tedbirler ele alınmıştır. Sonuç olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam gelirlerinin toplam giderleri karşılama oranı 2010 ila 2016 yılları arasında iyileşme göstermekte olup; 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferler 55.244 TL iken 2016 yılında bu rakam yaklaşık 2 kat artarak 106.550 TL seviyesine yükselmiştir. Buradan yola çıkarak; Türkiye’deki sosyal güvenlik açılarının nedenleri birbirine bağlı, bağımlı ve içselleşmiş durumların bir arada değerlendirilmesi ve bu düşünceyle mücadele edilmesinin önemli olduğu görülmektedir. Ancak bu mücadelenin başarılı olması istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için, yasal ve idari anlamda yapılan düzenlemelerin etkin politika araçları ile desteklenmesi ve bu mücadeleyi de tüm toplumun desteklemesi gerekmektedir.Keywords
Sosyal Güvenlik, Finansman Açıkları, Finansman Yöntemleri

Abstract

The aim of this study is to evaluate the situation within the relevant period by investigating the reasons and dimensions of the financing of the Social Security Institution and the financial gaps between 2010-2016. Within the scope of study; the concept of social security, the aim of social security, the topic of social security and the functions of system are mentioned then the financing methods of social security, source of financing and the financing deficits of social security are examined. Finally, financing deficits have been evaluated by years and measures have been taken to prevent towards financial deficits. As a result; the ratio of the Social Security Institution’s total incomes to total expenditures is improving between 2010 and 2016; while the transfers made to the Social Security Institution in 2010 were 55.244 TL, this figure increased by two times in 2016 to 106.550 TL. Starting from this point of view, it seems to be important that the reasons of the social security deficits in Turkey are evaluated together with the interdependent, dependent and internalized situations and fightigh with this thought is also important. However, in order for this struggle to be successful and to reach the desired result, it is necessary that the legislative and administrative arrangements are supported by effective policy tools and that the whole society should support this fight.Keywords
Social Security, Financing Deficits, Financing Methods

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri