Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜÇ NESİL ALMANYA TÜRKLERİNİN DIŞLANMA – AYRIMCILIĞA UĞRAMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
(A COMPARATIVE STUDY OF THE DISCRIMINATION EXPERIENCES OF THREE GENERATIONS GERMAN-TURKS )

Author : Vedat Martin İNCE    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 2700-2708
    


Summary

1961 yılında başladığı işçi alımını 1973 yılında sonlandıran Almanya’da, bugün yaklaşık 2,8 milyon Türkiye kökenli insan yaşamaktadır. 60 yılı aşan bu göç süreci içinde en az üç nesil Almanya Türkü bu ülkeyi kendilerine yaşam alanı olarak seçmiş ve kalıcı hale gelmişlerdir. Geçen uzun süreye rağmen Almanya’daki Türk azınlık farklı tip ve seviyelerde dışlanmaya maruz kalmakta, ırkçı saldırılar vakayı adiye sayılmaktadır. Amacımız, göç süreci içinde gelişen üç neslin dışlanma istatistiğini, o nesle isabet eden bileşenlerle ilişkilendirip yorumlamaktır. Nicel araştırma deseni kullanılan çalışmada, Almanya’da yaşayan 316 kişiden anket formu ile veri toplanmış, nesil ile dışlanma deneyimi arasındaki ilişki anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, birbirinden farklı sosyal, kültürel, ekonomik ve pedagojik gerçekler içinde yetişmiş olan üç neslin, dışlanma deneyimlerinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Bikültürel kimlikler üreterek, Alman Ulus devleti yapısı içinde entegre bir konum alan nesillerin, dışlanmaya daha fazla uğradıkları saptanmıştır.Keywords
Göç, Almanya göçü, dışlanma, ayrımcılık, üç nesil

Abstract

Today, around 2.8 million people of Turkish origin live in Germany, which began recruitment in 1961 and ended in 1973. In this more than 60-year migration process, at least three generations of German-Turks chose this country as their living space and became permanent. Despite the long period of time, the Turkish minority in Germany is exposed to different forms and degrees of exclusion, racist attacks are considered to be commonplace. Our aim is to correlate and interpret the discrimination statistics of three generations that developed during the migration process with the components of that generation. In the study with a quantitative research design, data from 316 people living in Germany were collected using questionnaires and an attempt was made to understand the connection between generational experiences and experiences of discrimination. The result of the research showed that the three generations, which grew up in different social, cultural, economic and educational realities, had different experiences of discrimination. It turned out that the generations that take an integrated position in the German nation-state structure through the production of bicultural identities are more likely to be discriminate.Keywords
Migration, German immigration, exclusion, discrimination, three generations

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri