Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İBNU’L-MUKAFFA‘ VE ÖLDÜRÜLMESİNE SEBEP GÖSTERİLEN ETMENLER
(IBNUL-MUKAFFA AND THE FACTORS CAUSED HIS DEATH )

Author : Mehmet KUYANAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 47
Page : 2636-2649
    


Summary

ÖZET İbnu’l-Mukaffa’ın Arap edebiyatı ile İslâmî ilimlerdeki rolü ve katkısı günümüze kadar tartışılagelmiştir. Bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı sıradan bir bilgi yanlışlığından ziyade bizi daha farklı noktaya götürecektir. Acaba İbnu’l-Mukaffa‘ toplumu ıslah etmeye çalışan bir reformist mi yoksa kendi dinini ve kültürünü Müslüman topluma empoze etmeye çalışıp onları sabote etmeye çalışan propagandist mi? Böyle bir kimliği olmamasına rağmen sadece kendi menfaati gereği siyaset ve devlet adamlarına iyi görünmeye çalışan sıradan bir memur mu? Bu soruların cevabını bulabilmek için onun öldürülme sebebinin iyi bilinmesi aydınlatıcı olacaktır. Eserleri üzerindeki derinlikli bir araştırma bu sorulara cevap teşkil edebilir. Onun tercüme ettiği eserlerin muhtevası ve hangi kültürden aldığı gibi konular üzerinde araştırmak ve düşünmek de konuyu aydınlatabilir. Söz gelimi Kelile ve Dimne ile Fars tarihi ve yöneticileri ile ilgili eserlerin tercümesi doğal bir seyir içerisinde mi geliştiği yoksa Hint ve Fars kültürünü İslam kültürüne empoze etmenin çabası mıydı sorularına verilecek cevap daha aydınlatıcı olacaktır. Bu çalışmada da İbnu’l-Mukaffa’ın ilmî ve edebî kişiliği ile birlikte onun öldürülmesine sebep gösterilen dinî ve siyasî etmenler mercek altına alınmıştırKeywords
İbnu’l-Mukaffa‘, Kelile ve Dimne, Nesir, Arap Edebiyatı, Kültür, Siyaset.

Abstract

ABSTRACT The role and contribution of Ibnu'l-Mukaffa in Arabic literature and Islamic sciences has been discussed until today. The truth or falsity of these claims will lead us to a different point, rather than an ordinary misinformation. Is Ibnu'l-Mukaffa' a reformist trying to reform the society or a propagandist trying to impose his own religion and culture on Muslim society and sabotaging them? .Although he does not have such an identity, is he just an ordinary civil servant trying to look good to politicians and statesmen for his own benefit? In order to find the answers to these questions, it will be illuminating to know the reason why he was killed.An in-depth study of his works can provide answers to these questions. Researching and thinking about the content of the works he translated and from which culture he got it can also illuminate the subject. .For example, the answer to the questions of whether the translation of works related to Kelile and Dimna and Persian history and rulers developed in a natural course or was it an effort to impose Indian and Persian culture on Islamic culture will be more enlightening. In this study, the scientific and literary personality of Ibnu'l-Mukaffa, as well as the religious and political factors that caused his murder, were examined.Keywords
Ibnu'l-Mukaffa', Kelile and Dimna, Prose, Arabic Literature, Culture, Politics

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri