Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNLÜK KULLANIM ÜRÜNLERİNDE KULLANICI RENK TERCİHLERİ
(USER COLOR PREFERENCES IN DAILY USE PRODUCTS )

Author : Bülent ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2407-2416
    


Summary

Renk, belirli bir tercih faktörünün yaratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Tüketiciler, bir ürünü tercih edilen renklerde veya renk şemalarında sunulduğu zaman satın almayı tercih edeceği için, birçok ürün için renk önemli bir tasarım aracı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada rengin günlük kullanım ürünlerinde bir tasarım öğesi olarak tercihe etkisinin ve hangi rengin diğerlerinden daha fazla tercih edilme potansiyeline sahip olduğunun araştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca cinsiyetin renk tercihleri üzerindeki etkisinin ve renk tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda kırmızı ve gri renklerin yeşil ve mavi renklerden daha fazla tercih edildiği; renk seçimlerinde cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. Cinsiyet farklılıkları göz önüne alındığında, bahsedilen faktörler ile cinsiyetler arasında bir ilişki olduğu da görülmektedir. Çalışma, ürün özellikleri hakkında mesajlar iletmek ve satın almayı etkileyen tüketici seçim kararlarını etkilemek için çekici bir yöntem sağlama potansiyeline sahip olduğundan, tüketicilere ürün renkleri seçeneği sunmanın günlük kullanım ürünleri alanında avantajlı olabileceğini öne sürmektedir.Keywords
Renk tercihi, ürün tasarımı, günlük kullanım ürünleri, cinsiyet farklılığı.

Abstract

Color plays an important role in creating a certain factor of preference and it is identified as an important design tool for many products, as consumers will often choose to buy a product when it is presented in preferred colors or color schemes. In this study it was decided to investigate the effect of the color as a design element for preference in daily use products and which color has the potential to be preferred more than others. In addition, it was aimed to analyze the effect of gender on color preferences and on the factors that influence color preferences. As a result of the study, it was reported that red and gray colors were preferred more than green and blue colors; and a significant difference between gender groups in their color choices were found. Considering the gender differences, it was seen that there is a relationship between the mentioned factors and genders. The study suggests that offering a choice of product colors to consumers may be advantageous in the field of products for daily use as it has a potential to provide an attractive method to convey messages about product features and influence consumer choice decisions that affect their purchase.Keywords
Color preference, product design, daily use products, gender difference.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri