Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTLERDE KRİZ VE KRİZYÖNETİMİ, KRİZ VE KRİZ LİDERLİĞİNİN ÖNEMİ,COVİD-19 PANDEMİ KRİZ SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ
(CRISIS AND CRISIS MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS, THE IMPORTANCE OF CRISIS AND CRISIS LEADERSHIP, THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC CRISIS PROCESS ON THE TURKISH ECONOMY )

Author : Kaya AGIN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2214-2226
    


Summary

Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri, bulundukları çevreye uyum sağlayabilme ve iş yapma becerilerini çevrenin beklentilerine bağlı olarak düzenleyebilmelerine bağlıdır. Sürekli değişmekte olan çevre, bu değişimlere uyum sağlayamayan ve denge kuramayan örgütler büyük sorunlarla karşılaşırlar. Örgutlerin başarıları, önemli oranda bu tehlikeleri daha önceden fark edip değerlendirebilmelerine bağlıdır. Örgutler, kendi içinden veya dış çevresinden gelebilecek olan birçok tehditle karşı karşıya kalabilirler. Olumsuz etkiler nedeniyle örgüt yöneticilerinin tehditlerle başetme bilgi ve becerileri örgütler açısından büyük önem arz eder (Can, 2002). Örgütler, yöneticilerinin liderliğine, deneyimine, bilgi ve becerisine en fazla kriz dönemlerinde ihtiyaç duyarlar. Çünkü kriz sürecinde lider veya yöneticinin en önemli sorumluluğu örgütte krizi başarıyla önleyebilmektir.Yöneticiler örgütlerde beklenmeyen koşulları yönetmek ve sorunları çözebilmek için vardır. Bu sebeple yöneticilik, örgütlerde sorunları çözme ve yönetme sürecidir. Yönetici ise bu problemi önleyen kişidir. Dolayısıyla lider yöneticiler, özellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkarak kendilerini gösterirler (Peker&Aytürk, 2000). Bu çalışmada örgütlerde krizin özellikleri, krizin ortaya çıkış nedenleri ve örgütlerde kriz yönetme süreçlerinden bahsedilmiştir. Potansiyel kriz durumlarında örgütlerin krizi yönetme süreçleri incelenmiştir.Keywords
Kriz, Yönetici, Örgütsel Yönetim

Abstract

Crisis (crisis) are difficult situations that threaten the high-level goals and business methods of an organization, or put the organization's existence in a dangerous situation, require quick decisions, and neutralize problem prevention systems. In other words, crisis can be defined as an unexpected situation or events that have an unexpected outcome (Sikich, 2002). Crises are a turning point for businesses by enabling organizations to gain new experiences and acquire new knowledge, and to turn this situation into an opportunity (Demirtaş, 2000). The ability of organizations to achieve their goals and to maintain their existence depends on their ability to adapt to their environment and to regulate their business skills depending on the expectations of the environment. The constantly changing environment creates major problems for businesses that cannot adapt to these changes and cannot balance. The success of organizations depends to a large extent on their ability to recognize and assess these dangers beforehand. Organizations can face many threats that can come from within the business or from the business environment. Because of its negative effects, organization managers' ability to cope with these threats is of great importance for businesses (Can, 2002). Organization managers' leadership, experience, knowledge and skills are most needed in times of crisis. Because the most important responsibility of a leader manager is to successfully prevent the crisis that occurs in the organization. Managers exist to manage unexpected conditions and solve problems in organizations. For this reason, administratorship is the problem management process in organizations. The manager is the person who prevents this problem. Therefore, leading managers appear and show themselves especially in times of crisis (Peker & Ayturk, 2000). In this study, the characteristics of the crisis in organizations, the reasons for the emergence of the crisis and the crisis management processes in organizations are mentioned. Crisis management processes of organizations in potential crisis situations are examined.Keywords
Crisis, Manager, Organizational Management

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri