Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZİZ NESİN’İN BÜYÜKLER İÇİN YAZILMIŞ MASALLARI ÜZERİNE BİR EPİZOT DENEMESİ
(An Episode Essay on Aziz Nesin's Fairy Tales Written for Adults )

Author : Gül Mükerrem ÖZTÜRK  Uzman İkbal AKKAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2397-2406
    


Summary

Eğitim en geniş ve en genel anlamıyla çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun, insanlarda sosyal hayata ve çağa uygun tutum ve davranış değişikliği sağlamaktadır (Kavcar, 2017: 1). Eğitim kavramını bu doğrultuda değerlendirdiğimizde eğitimin çağdaş davranış ve tutum değişikliği oluşturmada kullanıldığı kanısına varılabilir. Tahir Alangu’nun belirttiği üzere, Aziz Nesin kendi mizah ölçüleri ile dil anlayışı ışığında “toplumcu öğretici” amaçları onu 1958’den sonra “Büyükler için masallar” yolunu denemeye yöneltmiştir (Nesin, 2014: 5). Araştırmamızın amacı “Memleketin Birinde” adlı kitapta yer alan “Hazinedeki Paslı Teneke”, “Kötülerin Bakamadığı Mücevher”, “Bay Öküz’le Bay Ahmet”; “Hoptirinam” adlı kitapta yer alan “Hoptirinam”, “Bir Varmış, Bir Yokmuş”, “Fantiko” isimli masallarının epizotlar halinde incelenmesi ve masallardaki iletilerin eğitimsel açıdan aktardıkları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Aziz Nesin “Memleketin Birinde” ve “Hoptirinam” isimli iki ayrı kitapta topladığı masallarında mizah anlayışı ile toplumsal yol göstericilik görevini yerine getirmiştir. Masallardaki iletilerin toplumsal ve eğitici değerler açısından incelenmesi Aziz Nesin’in ironi ve toplumsal bakış açısı hakkında bilgi vermesi bakımından bu iki eserin önem teşkil edeceği düşünülmektedir.Keywords
Aziz Nesin, epizot, eğitim, toplumsal bakış, masal.

Abstract

Education, in its broadest and most general sense, provides a change in attitudes and behaviors suitable for social life and age in people, whether they are children, young or old (Kavcar, 2017:1). When we evaluate the concept of education in this direction, it can be concluded that education is used to create contemporary behavior and attitude change. As Tahir Alangu points out, Aziz Nesin's "social educationist" aims in the light of his humor and language understanding led him to try "tales for grown-ups" after 1958 (Nesin, 2014:5). The aim of our research is "Rusty Tin in the Treasure", "Jewelry That Evil Cannot Look", "Mr. Ox and Mr. Ahmet" in the book called "One of the Country"; It is aimed to analyze the tales of "Hoptirinam", "Once Upon a Time" and "Fantiko" in the book called "Hoptirinam" as episodes and to give information about the educational aspects of the messages in the tales. Aziz Nesin fulfilled his duty of social guidance with his sense of humor in the tales that he collected in two separate books named "Memleketin Birinde" and "Hoptirinam". It is thought that these two works will be important in terms of examining the messages in the tales in terms of social and educational values, giving information about Aziz Nesin's irony and social point of view.Keywords
Aziz Nesin, episode, education, social perspective, fable.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri