Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERNİZE YELEK TASARIMI (KUTNU KUMAŞ)
(MODERNIZED VEST DESIGN (KUTNU FABRIC) )

Author : HÜLYA KARAOĞLAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2387-2396
    


Summary

Bütün sektörlerdeki tasarımcılar için, esin kaynağı konusu araştırmanın verimliliği için çok önemli bir konudur. Anadolu’nun her yöresine ait kültürel ve geleneksel kaynaklar dünyadaki pek çok tasarımcıya esin kaynağı olmuş ve olmaktadır. Günümüzde giyim ilkel çağlarda olduğu gibi sadece vücudu korumak için üretilmemektedir. Giysi tasarımları yirmi birinci yüzyılda duygu düşünceleri aktarmak, problem çözme, tutarlılık, yaratıcılık, kültürleri tanıtmak, sistematiklik gibi çok yönlü kavramlarda da kullanılmaktadır. Bu çalışmaya 16. yüzyıldan beri Gaziantep yöresinde el tezgâhlarında üretilen Kutnu kumaşı esin kaynağı olmuştur. Çalışmanın amacı; geleneksel değerlerimizden olan kutnu kumaşının tanıtımına yardımcı olmak, üretim taleplerinin artmasına katkı sağlamak, Anadolu’ya özgü bu kumaşı yeni nesil gençlerinde kullanabilecekleri formlarda olabileceğini fikrini oluşturabilmektir. Çalışmada Anadolu insanının ilk uğraşlarından olan dokumacılığın tarih öncesi gelişiminden kısaca söz edilmiştir. Kutnu kumaşının ve yelek giysisinin tarihi anlatılarak, Kutnu kumaşı kullanılarak üretimi yapılmış olan yeleğinin teknik çizimi, kalıpları, üretim aşamaları resimlerle desteklenerek sunulmuştur.Keywords
Kutnu Kumaşı, Modernize, Tasarım, Yelek.

Abstract

For designers in all industries, the topic of inspiration is a crucial issue for the efficiency of research. Cultural and traditional resources belonging to every region of Anatolia have inspired many designers around the world. Today, clothing is not produced solely to protect the body as it was in primitive ages. Clothing designs are also used in multifaceted concepts such as conveying emotional thoughts, problem solving, consistency, creativity, introducing cultures, and systematicity in the twenty-first century. Kutnu fabric, which has been produced on hand looms in Gaziantep region since the 16th century, was the inspiration for this work. Purpose of the study; Our aim is to help the promotion of kutnu fabric, which is one of our traditional values, to contribute to the increase in production demands, and to raise the awareness that this Anatolian fabric can be used in new generation young people. In this study, prehistoric development of weaving, which is one of the first occupations of Anatolian people, was briefly mentioned. The history of Kutnu fabric and vest clothing is explained, and the technical drawing, patterns and production stages of the vest produced using Kutnu fabric are presented with the support of pictures.Keywords
Kutnu Fabric, Modernize, Design, Vest.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri