Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEĞİNDE KADINLARIN DURUMU: ANKARA İLİ ARAŞTIRMASI
(THE STATUS OF WOMEN IN THE INDEPENDENT AUDITOR'S PROFESSION: ANKARA PROVINCIAL RESEARCH )

Author : Erdem HİLAL   & Burcu DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2243-2252
    


Summary

Ülkemizde muhasebecilik mesleği 3568 sayılı yasa ile birlikte 13 Haziran 1989 yılında yasal statüye kavuşmuştur. Muhasebe mesleğinin çağa ayak uyduracak bir şekilde faaliyetleri için 30 yılı aşkın bir süredir, 3568 sayılı yasa ile mesleğin gereklilikleri şekillenmiştir.2000’li yıllar ile birlikte tüm dünyayı sarsan muhasebe skandallarından sonra da denetim mesleği ve muhasebeciler sorgulanmıştır. Meslekte yaşanan skandallar sonrası, dünya ile birlikte ülkemizde de mesleğin gelişi için gerekli adımlar atılmıştır. Mesleğin bu gelişmeler ışığında tercih edenlerin sayısındaki değişimlerin ne yönde olduğunu incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Dünyada yaşanan gelişmeler ışığında bağımsız denetçilik mesleğinin öneminin giderek artması sonucunda mali müşavirlik mesleğini icra eden ve akabinde denetçi olarak faaliyetlerine devam eden kadın denetçi sayısının Ankara ili bazında tespit etmektir. Çalışmada Ankara ilini seçilme nedeni mali müşavirlik ve denetçilik mesleğinde Türkiye’deki toplam sayının önemli bir oranını teşkil etmesidir. Bu çalışmada kadın bağımsız denetçilerin erkek meslek mensuplarına oranla ne kadar az bu mesleği icra ettiklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Ankara ilindeki kadın bağımsız denetçi sayısı tespit edilerek incelenmiş ve Türkiye’deki denetçi sayısına oranları verilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Bağımsız denetçi, Muhasebe, Kadın istihdamı, Ankara

Abstract

In our country, the accoutancy profession gained legal status on 13 June 1989 with the law numbered 3568. For more than 30 years, the requirements of the profession have been shaped by the law numbered 3568 for the activities of the accounting profession to keep up with the times. The audit profession and accountants were questioned after the accounting scandals that shook the whole World in the 2000. After the scandals in the profession, necessary steps were taken for the advent of the profession in our country as well as in the Word. The aim of this study is to examine the changes in the number of people who prefer in the light of these developments in the profession. İn light of the developments in the World, as a result of the increasing importance of the independent auditor’s profession, it is to determine the number of female auditors who perform the financial consultancy and subsequently continue their activities as auditors. Working in Ankara is the reason for choosing not constitute a significant proportion of the total number of financial advisory and auditing profession in Turkey. İn this study revealed how less female independent auditors perform this profession compared to male professionals. For this purpose, Ankara were examined by determining the number of women in proportion to the number of auditors and independent auditors in Turkey are given.Keywords
Keywords: Independent auditor, Accounting, Women's employment, Ankara

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri