Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INFLUENCE OF TRAINING ON EMPLOYEES PERFORMANCE IN NGOS: A RESEARCH IN LEBANON
(INFLUENCE OF TRAINING ON EMPLOYEES PERFORMANCE IN NGOS: A RESEARCH IN LEBANON )

Author : Fatmeh EL-MUSLEH    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2265-2283
    


Summary

Bu araştırma, Lübnan'daki sivil toplum kuruluşlarında (STK'lar) eğitimin çalışanların performansı (yetenek ve arzu, disiplin ve davranış ve sonuçlar yoluyla) üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Lübnan'daki STK'larda çalışanlar için eğitimin önemi ve bunların çalışan performansı üzerindeki etkisi hakkınada bilgi sağlar. Veri toplamanın nicel bir araştırma yöntemi, uygun örnekleme tekniği ile bir anket kullanılarak benimsenmiş ve 182 katılımcı tarafından doldurulmuştur. Hipotezleri test etmek ve sonuçlar çıkarmak için SPSS kullanılarak toplanan ve analiz edilen bilgi ve istatistiksel veriler, eğitimin yetenek ve istek, disiplin ve davranış ile ilgili çalışan performansı üzerindeki etkisini test etmek için formüle edilen üç hipotez üzerinde ve sonuçlar üzerinde olumlu işaretler göstermiştir. Bulgular ve tavsiyeler, STK'lara, kurumsal performansı daha iyi teşvik etmek için daha iyi bir işgücü üretmek için eğitime yatırım yapmanın önemi hakkında gerekli bilgi ve bilgileri sağlar. Aslında, bu çalışmadaki bulgular, Lübnan'daki STK'lar hakkında daha fazla araştırma yapmak isteyen öğrencilere ve araştırmacılara, bu bulgulara ve önerilere dayanarak STK'lardaki çalışanların yeterlilik ve etkinliği teşvik etmek için eğitimin önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için STK'lar tarafından işe alınan personel sayısı. bir rehber görevi görmektedir.Keywords
Eğitim, Çalışan Performansı, İnsan Kaynakları, STK, Lübnan

Abstract

This research focuses on the influence of training on employees’ performance (through the ability and desire, discipline and behavior, and the results) in non-governmental organizations (NGOs) in Lebanon. It provides information about the importance of training for employees and their influence on employee performance in NGOs in Lebanon. A quantitative research method of the data collection was adopted using a questionnaire through convenient sampling technique and filled out by 182 respondents. The information and statistical data collected and analyzed using SPSS to test hypotheses and draw conclusions have shown positive signs on the three proposed hypotheses formulated for testing the influence of training on employee performance regarding ability and desire, discipline and behavior, and on the results. The findings and recommendations provide NGOs with the needed knowledge and information on the importance of investing in training to produce a better workforce to better promoting organizational performance. In fact, the findings in this study serve as a guide to students and researchers who want to further research about NGOs in Lebanon to build upon these findings and recommendations to get more insights on the importance of training for employees in NGOs to promote proficiency and effectiveness of staff recruited by NGOs.Keywords
Training, Employee Performance, Human Resource, NGO, Lebanon

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri