Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERNLEŞME SONRASI GRAFİK TASARIM AFİŞ ÖRNEKLERİNDE MELEZ YANSIMALAR
(HYBRID REFLECTIONS IN POST-MODERN GRAPHIC DESIGN POSTERS )

Author : Fatıma TOKGÖZ GÜN   & Mehmet ÖZKARTAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2207-2213
    


Summary

Sanatta melez çalışmalar geçmişten günümüze birçok örneğe sahiptir. Afiş sanatında melezleşme afişlerin ortaya çıkmaya başladığı ilk yıllardan itibaren söz konusudur. Tasarımlarda melezleşme hem yöntem hem de teknik bakımından gerçekleşebilmektedir. Çalışmada grafik tasarımın teknoloji ile birçok disiplin ile arasındaki sınırları kaldırırken melez çalışmalara nasıl olanak tanıdığından bahsedilecektir. Bilindiği üzere grafik tasarımın en temel amacı; var olan bir fikri karşı tarafa en basit şekilde aktarmaktır. Bu sebeple zamanla kendini güncelleyen çalışma alanına hareket ve sesi de etkileyen grafik tasarım etkili tasarımlar ile kendini göstermektedir. Teknik olarak tasarımlar yıllarca iki boyutlu çalışmalardan olurken, melez yöntemler ile üç boyutlu hatta dört boyutlu olarak da yapılabilmektedirler. Afiş tasarımları düz durağan olarak hazırlanırken hareketli tipografi hereketli görüntüler ile kendilerini güncellemektedirler. Hatta güncel çalışmalarda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi melez sunumlar ile tasarımlar insanlar ile daha çok etkileşime girmektedirler. Melez düşünebilen sanatçıların tasarımlarına yansıttığı melezlik ile izleyenler tarafından daha çok dikkat çekildiği ve etkileşimde olduğu bunun yanı sıra akılda kalıcı olarak istenilen sonuca ulaştığı görülmektedir.Keywords
Grafik Tasarım, Melez, Afiş, Dijital Melezlik, Artırılmış Gerçeklik

Abstract

Hybrid works in art have many examples from past to present. Hybridization in poster art has been in question since the first years when posters started to appear. Hybridization in designs can occur in terms of both method and technique. In present study, it is mentioned how graphic design has removed the boundaries between itself and many disciplines since the use of technology in the field of art and how it allows hybrid studies. As it is known, the main purpose of graphic design is to convey an existing idea to the other party in the simplest way. For this reason, graphic design, which updates itself over time, has added motion and sound to its work area and shows itself with effective designs. While technically designs consist of two-dimensional studies for years, they can also be designed in three-dimensional or even four-dimensional forms with hybrid methods. While poster designs are prepared as flat and static, they update themselves with kinetic typography and motion images. Moreover, with hybrid presentations such as augmented reality and virtual reality in current works, designs interact more with people. It is seen that the artists who can think from a hybrid point of view attract more attention and interaction with the hybridity reflected in their designs, and they also reach the intended result in a catchy manner.Keywords
Graphic Design, Hybrid, Poster, Digital Hybridity, Augmented Reality

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri