Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRGÜNDE EDEBİYAT: DAİMİ BİR SÜRGÜN NAMIK KEMAL VE VAROLUŞ MÜCADELESİ
(LITERATURE IN EXILE: NAMIK KEMAL AS A PERMANENT EXILE AND STRUGGLE FOR SELF-EXPRESSION )

Author : Yusuf AYDOĞDU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2195-2206
    


Summary

Edebiyat tarihimizin Batılılaşma sürecindeki sembol şahsiyetlerinden biri olan Namık Kemal; edebiyat alanındaki üretken kimliğinin yanı sıra politik tutumu, haksızlığa başkaldıran tavrıyla da toplumsal ve politik tarihimizde önemli bir yer edinmiş çok yönlü bir sanatçıdır. Bütün ömrünü vatan, millet, hürriyet ve meşrutiyet gibi temel değer ve meselelerin çözümüne adamış, bu uğurda da her türlü baskıyı ve sürgünü göze almış müstesna bir şahsiyettir. Türk edebiyatında sürgün denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Namık Kemal’dir. Kırk sekiz yıllık ömrünün önemli bir kısmını sürgünde yaşamış olan sanatçının gençlik yıllarında zorunlu memuriyetten kaçıp Paris ve Londra ile başlayan sürgünlüğü daha sonra zorunlu sürgün ve memuriyetlerle Gelibolu, Magosa, Midilli, Rodos, Sakız gibi yerlerde devam etmiştir. Namık Kemal, ömrünü önemli kısmını sürgünlerde geçirmiş bir sanatçı ve dava adamı olmasına rağmen sürgünü trajik bir hale dönüştürmekten ziyade bu durumu fırsata dönüştürmeyi başarmış, varoluş mücadelesi vermiş, içinde bulunduğu şartların üstesinden gelebilmiş, sürgünde kaleme aldığı eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılar sunmuş ve yön vermiştir. Bu çalışma, sanatçının sürgün hayatına ve bu sürgün duraklarındaki edebi üretimine odaklanmıştır.Keywords
Sürgün, Türk Edebiyatı, Namık Kemal, Paris, Londra, Gelibolu, Magosa, Midilli, Sakız

Abstract

Namık Kemal is one of the symbolic figures in the Westernization process of Turkish literary history and in addition to his productive identity in the field of literature, he is a versatile artist who has an important place in our social and political history with his political attitude and his attitude of rebellion against injustice. He is an exceptional person who has devoted his whole life to the solution of fundamental values and issues such as homeland, nation, freedom, and constitutionalism and risked all kinds of oppression and exile for this cause. Namık Kemal is undoubtedly the first name that comes to mind when exile is mentioned in Turkish literature. The artist, who lived a significant part of his forty-seven-year life in exile, escaped from compulsory civil service in his youth and at that time his exile started in Paris and London, and then continued as compulsory exile and civil service in places such as Gelibolu, Magosa, Midilli, Rodos, Sakız. Although Namık Kemal was an artist and believer who spent most of his life in exile, he succeeded in turning the exile into an opportunity rather than turning it into a tragic one, struggled for existence, overcame the conditions he was in and made significant contributions to Turkish literature with the works he wrote in exile. This study focuses on the artist's exile life and his literary production in the mentioned exile stops.Keywords
Exile, Turkish Literature, Namık Kemal, Paris, London, Magosa, Midilli, Sakız

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri