Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HERŞEYİ SERGİLEYEBİLMEK: DAMIEN HIRST’ÜN “GERÇEK” SERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(EXHIBITING EVERYTHING: A REVIEW ON DAMIEN HIRST’S “REAL” EXHIBITION )

Author : Dilara KARAKAŞ TABAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2178-2194
    


Summary

Sanatın gelişim sürecinde, pek çok farklı sanatsal üslubun birbirini izlediği görülmektedir. Her akım zincirleme şekilde birbirine eklemlenmiş, sanatçıların ifade biçimleri dönemin koşulları ve kültürel içyapı ile doğrudan etkilenmiştir. Güncel sanat hiç kuşkusuz kendinden önce gelen her akımdan tamamıyla farklıdır. Kırılmanın en keskin noktası ise güzellik algısının değişmiş olmasıdır. Bu değişim neticesinde çoğu kez anlaşılması zor, sorgulayıcı, kavramlarla ve bağlamlarla ilişkili yeni bir ifade türü ortaya çıkmıştır. Güncel sanatın dönüştürücü gücüyle her nesne temsil yeteneği kazanabilmekte ve sanat yapıtı haline gelebilmektedir. Bu bakımdan güncel sanatın doğasını daha iyi anlayabilmek için ikonografik çözümleme yapmak, yapıtı dönemin koşullarıyla birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu çalışmada Damien Hirst’ün “Fact Paintings and Fact Sculptures” isimli yeni sergisi, yapıtların konusu, nesnelerin açık ya da gizli anlamları, sanatçının geçmiş sergileri ve yapıtlarının geçmiş yapıtlarıyla olan benzerlikleri, dönemin sanatsal koşullarıyla birlikte incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde serginin Hirst’ün sanatsal üslubunu açıkça yansıttığı görülmektedir.Keywords
Güncel sanat, Damien Hirst, kavramsal, ikonografik

Abstract

In the development process of art, it is seen that many different artistic styles follow each other. Each movement has been linked to each other in a chain and the way of expression of the artists has been directly affected by the conditions of the period and the cultural background. Contemporary art is undoubtedly completely different from any movement that comes before it. The sharpest point of the break is that the perception of beauty has changed. As a result of this change, a new type of expression that is often difficult to understand, questioning, related to concepts and contexts has emerged. With the transformative power of contemporary art, every object can gain the ability to represent and become a work of art. In this respect, making iconographic analysis in order to better understand the nature of contemporary art requires evaluating the work together with the conditions of the period. In this study, Damien Hirst's new exhibition named "Fact Paintings and Fact Sculptures" has been examined together with the subject of the works, the explicit or hidden meanings of the objects, the past exhibitions of the artist and the similarities of his works with his past works, and the artistic conditions of the period. As a result of the examination, it is seen that the exhibition clearly reflects Hirst's artistic style.Keywords
Contemporary art, Damien Hirst, conceptual, iconographic

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri