Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİNİN VE GELİŞİMİN KURUMSAL VERİMLİLİK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
(THE EFFECT OF HUMAN POWER EDUCATION AND DEVELOPMENT ON CORPORATE EFFICIENCY AND PERFORMANCE A THEORETICAL EVALUATION )

Author : Muhammet GÜMÜŞ   & Sibel ORHAN & Emine KIZILKAYA & Elif MALTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2380-2386
    


Summary

Bu çalışma da, insan gücü eğitiminin ve gelişiminin örgütsel verimlilik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Makale, kuruluşların verimliliğinin ve etkinliğinin esas olarak eğitim ve geliştirme yoluyla çalışanlarının beceri, tutum, bilgi ve yetkinliklerine bağlı olduğunu gözlemlemiştir. Makale, çalışanların eğitim ve gelişiminin temel amacının, örgütsel etkinliği, üretkenliği, karlılığı arttırmak, teşvik etmek ve rakiplere göre bazı rekabet avantajlarını geliştirmek için hayati önem taşıyan çalışanların becerilerini, bilgilerini ve yetkinliklerini geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Eğitim ve gelişim, örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışanların tutum, beceri, davranış, yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiği öncülüğüne dayanmaktadır. Çalışanların eğitim ve gelişiminin amacı, önemi ve bazı yöntemleri ile eğitimi etkileyen faktörler ele alınmıştır. Yapılan gözden geçirme ve tartışmaya dayanarak, Türkiye’deki kuruluşlarda çalışan eğitimi ve gelişimi ile ilgili olarak örgütsel üretkenliği ve performansı artırmayı amaçlayan sonuçlar ve öneriler yapılmıştır.Keywords
Çalışan, Eğitim ve Gelişim, Örgütsel Verimlilik, Rekabet Avantajı

Abstract

In this study, the effect of manpower training and development on organizational productivity was examined. The article observed that the efficiency and effectiveness of organizations mainly depend on the skills, attitudes, knowledge and competencies of their employees through training and development. The article stated that the main purpose of employee training and development is to develop the skills, knowledge and competencies of employees, which are vital for increasing organizational effectiveness, productivity, profitability, promoting and developing some competitive advantages over competitors. Training and development is based on the premise that employees' attitudes, skills, behaviors, abilities and competencies should be developed in order to achieve organizational goals and objectives. The purpose, importance and some methods of the training and development of the employees and the factors affecting the training are discussed. Based on the review and discussion, conclusions and recommendations aimed at increasing organizational productivity and performance regarding employee training and development in organizations in Turkey are made.Keywords
Employee, Training and Development, Organizational Efficiency, Competitive Advantage

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri