Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP DİLİ VE EDEBİYATINDA LAFZİ SANATLAR VE KURAN-I KERİM’DEKİ ÖRNEKLERİ ( FUSSİLET – HADİD SURELERİ ARASI)
(LITERARY ARTS IN ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE AS WELL AS THE CASES IN QUR'AN (FUSSILET - AMONG THE SURAHS OF AL-HADID) )

Author : Atilla ERTUĞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2159-2177
    


Summary

Arap dili, asırlar boyunca dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden birisi olmuştur. Tarihte Araplar dil, edebiyât ve şiir gibi sahalarda sahip oldukları meziyetlerle bilinirlerdi. İslamiyet’ten sonra da Arap dili müslümanların ortak dili olmuş, farklı dillere ve kültürlere sahip birçok insan bu çatı altında toplanmıştır. İslam ile şereflenen bu insanlar, Kur’ân-ı Kerim’i ve Peygamber (s.a.v.)’in hadislerini daha iyi kavrayabilmek için Arap dili ve edebiyâtına ayrı bir önem atfetmişlerdir. Meâni, beyân ve bedî’ alt disiplinlerinden oluşan belâgat ilmi; düzgün ve yerinde söz söyleme usûl ve kaidelerini inceler. Sözün, lafız ve mâna bakımından mâkul, içinde bulunan yer ve zamana uygun olmasını ve bu sözü nasıl güzelleştireceğimizi bize öğreten bedî’ ilmi lafzi ve manevi sanatlar olarak iki kısma ayrılır. Bu makale Arap dili ve edebiyatında bulunan lafzi sanatları inceleyip bu sanatları Fussilet-Hadîd sureleri arasında yer alan örneklerini göstermektedir. Makalenin amacı, kendisinde birçok belagat ve fesahat örneğini barındıran Kuran’ı Kerim’in edebi bağlamda anlaşılmasına katkı sağlamaktır.Keywords
Kur’ân, Arap dili, Arapça, Belâgat, Edebiyat.

Abstract

The Arabic language has been one of the oldest and richest languages in the world for centuries. Arabs have long been recognized in history for their virtues in disciplines such as language, literature, and poetry. Following Islam, the Arabic language has become the common language of Muslims, and individuals with many languages and from various cultures congregated under its roof. These individuals, who were blessed with Islam, placed a high value on the Arabic language and literature to better comprehend the Qur'an and the Prophet (pbuh)'s hadiths. The science of rhetoric including the subdisciplines of maani, bayan, and badi addresses the methods and principles of correctly and appropriately speaking. The science of badi teaching us that the word should be reasonable in terms of phrasing and meaning, appropriate for the place and time it is in, and how to make the word more beautiful is divided into two parts: literary and spiritual arts. The article demonstrates the cases from the Fussilet-al-Hadid surahs and evaluates the literary arts in the Arabic language and literature. The aim of the study is to contribute to the literary comprehension of the Holy Qur'an containing various cases of eloquence and fesahat (fluency).Keywords
Qur'an, the Arabic language, Arabic, Rhetoric, Literature.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri