Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HUKUKTA YORUM VE YÖNTEMİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF INTERPRETATION AND METHOD IN LAW )

Author : İzzet SARGIN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 44
Page : 2152-2158
    


Summary

Hareket halindeki dünyamızda değişim olgusu karşısında insanın varoluşunu gerçekleştirme başarısı, büyük ölçüde varlıkla kuracağı ilişkilerin doğru, tutarlı ve geçerli olmasına bağlıdır. Ayrıca bu başarı hukuki metinlerin bir yöntem içerisinde yorumlanmasını da gerektirir. Zira hukuki metinler sadece inşa edildikleri dönemin problemlerini çözmek için değil, ileriye dönük benzer problemlere de hakem olmak amacıyla inşa edilir. Bu sebeple bir yerde hukuki bir metin varsa orada mutlaka yorum da olacaktır. Çünkü metin yorumla zaman üstü bir kimlik ve hayatiyet kazanır. Ancak bu yeterli değildir. Zira hukuki metinlerin zaman üstü kimlik ve hayatiyet kazanması, yönteme bağlı kalmakla sağlanır. Yorumda bir yönteme bağlılık, sübjektif anlayışların ve rastgele kararların önüne geçer. Bu önemlidir çünkü insan hayatıyla ilgili düzenlemeler sübjektif anlayışlara ve rast gele kararlara terk edilemez. Bu açıdan hukukun objektifleşmesi ve özerkleşmesi de sağlanmalıdır. Bu da ancak hukuki yorumların yönteme bağlı olarak yapılmasıyla sağlanır. Objektiflik hukukun bireysellikten kurtarılmasını özerklik ise bireyin hukuk üstü güç odaklarına itaat etmesinin önüne geçer. Zaten varlık aleminde insanın insanlığını gerçekleştirmesi de büyük ölçüde buna bağlıdır.Keywords
Fıkıh, İnsan, Hukuk, Metin, Yorum, Yöntem

Abstract

The success of human beings in realizing their existence in theface of the phenomenon of change in our moving world largely requires the correct, consistent and valid relations. In addition, this success also depends on the interpretation of legal texts in a method. Because legal texts are built not only to solve the problems of the period in which they were built, but also to solve similar problems going forward. Because if there is a legal text somewhere, there is also an interpretation. Because the text gains a timeless identity and vitality through interpretation. But this is not enough. Because the timeless identity and vitality of legal texts is achieved by adhering to the method. Adherence to a method in interpretation avoids subjective understandings and random decisions. This is important because regulations regarding human life cannot be left to subjective understandings and random decisions. In this respect, the objectification and autonomy of the law should be ensured. This can only be achieved by making legal interpretations depending on the method. Objectivity prevents the law from being individualized and autonomy prevents the individual from obeying supra-legal power centers. In fact, the realization of human humanity in the realm of existence largely depends on this.Keywords
Fiqh, Human, Law, Text, İnterpretation, Method

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri