Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAKÎ İLE GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN “ETKİLENME ENDİŞESİ” BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF BAKİ AND MUSTAFA ALİ IN CONTEXT OF THE ANXIETY OF INFLUENCE )

Author : Faruk KAYMAN  & M. SALİH AVCI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 403-407
    


Summary

Amerikalı eleştirmen Harold Bloom’un “Etkilenme Endişesi” adlı şiir teorisi, şairler arasında meydana gelen ödipal ilişkiyi inceler. Buna göre, her şair kendisinden önceki güçlü şairin gölgesinde yaşar. Bu aslında istenmeyen bir durumdur ve şair, güçlü şairin etkisinden kurtulup kendi yolunu açmak için altı revizyonist aşamadan geçmelidir. Bu altı aşama kronik olmak zorunda değildir ve hepsinin gerçekleşmesine de gerek yoktur. Bloom, bu aşamaları Clinamen (Yanlış Okuma), Tessera (Tamamlama-antitez), Kenosis (Tekrar ve sürekliliği koparma), Daimonikleşme (Karşı-Yüce), Askesis (Arınma) ve Apophrades (Ölülerin Dönüşü) olarak adlandırmıştır. Harold Bloom, bu isimlendirmelerin “keyfi ve şahsi” olduğunu ve üzerinde değişiklik yapılabileceğini ifade etmiştir. Her ne kadar bu teori Batı edebiyatını esas alarak öne sürülmüşse de kanaatimizce, nazire geleneğinin yaygın olduğu Divan edebiyatında, şairlerin pek çoğu için bu teoriyi uygulamak mümkündür. Bu çalışmamızda Etkilenme Endişesi teorisi, Divan edebiyatı şairlerinden Baki ve Gelibolulu Mustafa Âlî arasındaki sanatsal ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır. Mustafa Âlî, güçlü şair Baki’yi aslında ona nazireler yazacak kadar beğenmektedir. Fakat en üstün ve en iyi olma arzusu Âlî’yi rekabete sevk etmiş, bu hal onu Baki’yi yermeye kadar götürmüştür. Baki ile Âlî arasındaki bu münasebetin, teorinin Clinamen ve Tessera aşamaları ile uygunluk gösterdiği görülmüş, çalışmada da bu uygunluk üzerinde durulmuştur.Keywords
, Gelibolulu Mustafa Âlî, Etkilenme Endişesi, Harold Bloom, Ödipal İlişki

Abstract

American critic Harold Bloom’s theory ‘The anxiety of influence’ analyses the odipal relation between poets. According to this theory every poet lives in shadow of former leading poets. This is an undesirable situation and the poet should create his own style with 6 revisionist stages. This 6 stages don’t have to be cronic and it is not a must to have it all. Bloom calls this stages as Clinamen, Tessera, Kenosis, Askesis, Apophrades, Daimonic. Bloom states that these names are arbitrary and can be changed. This theory was put forward at Western literature but it is possible to practice it on Divan literature. İn this study we used this theory on relation between Baki and Mustafa Ali from Gallipoli. Mustafa Ali admires Baki so much that he writes parallels for him. But the wish of being the best promopt him to write satires to Baki. İt is seen that this relation between Baki and Ali can be handled as clinamen and tessera and in this study this stages is examined.Keywords
Baki, Mustafa Âlî, anxiety of influence , Harold Bloom, Odipal relationship

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri