Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19’UN TÜRKİYE EMLAK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: EMLAK SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, FIRSATLAR, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
(EFFECTS OF COVID-19 ON TURKISH REAL ESTATE SECTOR: CHANGES IN THE REAL ESTATE SECTOR, OPPORTUNITIES, MEASURES TO BE TAKEN )

Author : Kübranur DEMİR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 2003-2013
    


Summary

2019 yılında Çin’ de ortaya çıkan 2020 Mart ayı itibari ile ilk vakasını ülkemizde göstermiş olan COVID-19’ un yayılımı ve ülkemizde bu sebeple alınan tedbirler, önlemler, kısıtlamalar ile bu kısıtlamaların emlak sektörüne olan etkileri üzerine yapılan çalışmalar ve haberler analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde emlak piyasasında ortaya çıkan duraksamaların hacimlerine ve sebeplerine yer verilmiştir. Söz konusu pandemi sürecinde emlak sektöründeki daralmaların sebepleri ve bu daralmaların hangi sebeplerle tekrar genişleme göstermeye başladığı açıklanmıştır. Çalışmada devlet desteklerine, değişen emlak sektörüne, emlak sektörünü bekleyen yeni normal hayat düzenlemelerine, emlak taleplerindeki değişmelerin ne yönlü olduğuna ve emlak alım satım ile ilgili müşteri taleplerinin revize edilmiş hallerine yer verilmiştir. Bu çalışma ile birlikte emlak sektörünün aniden ortaya çıkan salgın, doğal afet vb. nedenlerden ötürü nasıl etkilenebileceği öngörülebilir bir boyuta taşınmıştır. Öyle ki emlak sektörü sağlam temellere dayanmasına rağmen aniden yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal etkenlerden en fazla etkilenen sektör konumunda yer almaktadır. Bu sebepler doğrultusunda yaşanılabilecek olası değişimlerin yönlerini ve insan tercihlerine olan etkileri çalışmada yalnızca pandemi üzerinde incelenmiş olsa dahi, yaşanabilecek diğer dış etkenler adına da bir öncü niteliğinde kaynaklar taşınmaktadır.Keywords
COVID-19, Pandemi, Emlak, Emlak Sektörü, Önlemler, Tedbirler.

Abstract

Summary: Studies and news on the spread of COVID-19, which emerged in China in 2019 and whose first case was seen in our country as of March 2020, and the measures, precautions, restrictions taken for this reason in our country and the effects of these restrictions on the real estate sector have been analyzed. As a result of the analysis, the volumes and reasons of the pauses in the real estate market are mentioned. The reasons fort he contractions in the real estate sector during the pandemic process and the reasons for these contractions started to expand again were explained. İn this study; government subsidies, changing real estate sector, new normal life arrangements awaiting the real estate sector, the direction of the changes in real estate demands and the revised versions of customer demands for real estate purchases and sales were mentioned. With this study, the real estate sector and the sudden occurrence of pandemics, natural disasters, etc., how its impact has been transferred to a predictable dimension for some reason. Although the real estate sector is based on solid foundations, the sector is in a position to be most affected by sudden social, economic and political factors. Even if the aspects of possible changes that may be experienced in proportion to these reasons and their effects on human preferences are only examined in the case of epidemics, they are carried as pioneering sources in the name of other external factors that may be experienced.Keywords
COVID-19, Pandemic, Estate, Real Estate Sector, Measures, Precautions.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri