Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE- GÜRCÜCE ARASINDA EDEBİ İLİŞKİLER
(THE LITERATURE RELATIONS BETWEEN TURKISH AND GERORGIAN FROM THE PAST UNTIL TODAY )

Author : Ketevan KARDAVA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 257-266
    


Summary

Gürcistan ve Türkiye’nin yüzyıllara dayanan kapsamlıi lişkileri vardır. Fakat ülkeler arasındaki edebi ilişkiler yakın geçmişte başlamıştır. Tiflis Devlet Üniversitesi ve Doğu Bilimleri Enstitüsündeki değerli Türkologların sayesinde Türk edebi dünyasını Gürcü okuyucular da tanımıştır.Gürcü Türkologlar Gürcücedeki Türkçe alıntı kelimeler, Gürcücedeki Güney lehçesinde Türkçe kelimeler, Anadolu ağızlarındaki Gürcüce kelimeler, Artvin ağzındaki Gürcüce kelimeler, Türkçeye geçen Gürcüce kelimeler, Gürcücedeki Türkçe antroponimlar, geneliklle, Türk-Gürcü dilleri arasındaki ilişkileri,Gürcistan’da yaşayan Türklerin ağız ve şivelerini, Türkiye’de yaşayan Gürcüleri ve onların halk dilini vb. irdelemişlerdir. Ancak Türk halkı Gürcü edebiyatını daha geç tanımıştır. 1940 yılında Niyazi Ahmet Banoğlu Gürcü edebiyatıyla ilgilenmeye başlamış ama bu ilgi ve tek bir insanın çabalarını yeterli olmamıştır. Çeviri, ülkeler arası kültürel bir köprüdür. Tam bu noktada, iki ülke arasındaki kültür ve edebiyat alanında ilişkilerin geliştirilmesinde her iki ülke yazar ve şairlerinin yapıtlarının karşılıklı olarak çevrilmesi büyük önem taşımaktadır. Çeviri sayesinde kültürel boyutu geliştirilirken, öte yandan farklı toplumlar da birbirini daha yakından tanıyacaktır. Kültür, halkların tanınmasında, edebi çeviri ise onları bir araya getiren kültürel aktarım için önemli bir araç olarak kabul edilmektedirKeywords
Türkiye, Gürcistan, Edebi İlişkiler, Kültür Aktarımı

Abstract

Turkey and Georgia have deep relations for centuries. However, relations on literature among countries have just recently begun. It was introduced by the Turkologists at the Tbilisi State University and the Institute of Oriental Studies, the Turkish literary world has also known to the Georgian readers. The Georgian Turkologists have used Turkish quotes in Georgian, Turkish words in the South dialect of Georgian, Georgian words in Anatolian dialects, Georgian words in Artvin dialects, Turkish-Georgian language, Turkish anthropomorphisms in Georgian, generally, relations between Turkish-Georgian languange are examined based on the accent and dialect of Turks living in Georgia, Georgians living in Turkey and their vulgar tongue etc. Translation is a cultural bridge between countries. At this point, It is of very important that the works of the writers and poets between two counturires are mutually translated in the aspect of developing the cultural and literary relations. While the cultural dimension is being improved through translation, in the same time, the two different societies will get to know better one another. Culture is acknowledged as an important tool for the recognition of the people, while literary translation is an important tool for the cultural transfer that brings them together.Keywords
Turkey, Georgia, Literature Relations, Cultural Transfer

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri