Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DULKADİR BEYLİĞİ ALÂÜDDEVLE BEY DÖNEMİ (1480-1515) OSMANLI, MEMLÜK İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
(DULKADIR PRINCIPALITY ALÂÜDDEVLE BEY PERIOD (1480-1515) AN OVERVIEW OF THE OTTOMAN, MEMLUK RELATIONS )

Author : Vural KÖKER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 1964-1975
    


Summary

ÖZET Alâüddevle Bozkurt Bey, Dulkadir Beyliğini 1480-1515 yılları arasında yöneten, beyliğin en kudretli hükümdarlarındandır. Alâüddevle Bozkurt Bey dönemi gerek siyasi olayları yönünden gerekse sosyal ve kültürel özellikleri yönünden oldukça önemlidir. Şehsuvar Bey’in ölümü üzerine ilk önce Şahbudak Bey sonrasında kardeşi, Alaüddevle Bey tahta geçmiştir. Süleyman Bey’in üç oğlundan biri olan Alaüddevle Bozkurt Bey 1480-1515 yılları arasında yaklaşık 36 yıl Dulkadirli tahtında kalır. Alaüddevle Bey, Hükümdarlığı boyunca Beyliğin bağımsızlığını korumak ve sınırlarını genişletme politikası izlemiştir, Osmanlı ve Memluklu devletlerinin askeri ve siyasi güçlerinin yüksek olduğu bu dönemde iki devletin mücadele ettiği alan haline gelen Beyliğinin topraklarını korumaya çalışmış ve izlediği siyasetle bu iki büyük devleti karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Dulkadirli toprakları ve Doğu Anadolu bölgesi Osmanlı-Memluklu-Akkoyunlu rekabetinin başgösterdiği bir bölge olmuş, bu nedenden Osmanlı ve Memluklu Devletleri Dulkadir Beyliği’ni birbirlerine karşı himaye etmeye çalışarak bölgede etkili olmaya çalışmışlardır. Böyle bir çalışma yapmaktaki amacımız Dulkadir Beyliğinin en kudretli hükümdarı Alaüddevle Bey dönemini, Osmanlı Devleti ve Memlük Devleti ile olan ilişkilerini siyasi ve askeri açıdan objektif ve ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışmaktırKeywords
Dulkadir Beyliği, Alaüddevle Bey, Osmanlı, Memluk.

Abstract

ABSTRACT Alâüddevle Bozkurt Bey, who ruled the Dulkadir Principality between 1480-1515, is one of the most powerful rulers of the principality. The period of Alâüddevle Bozkurt Bey is very important in terms of both political events and social and cultural characteristics. Upon the death of Şehsuvar Bey, first Şahbudak Bey and then his brother Alaüddevle Bey ascended to the throne. Alaüddevle Bozkurt Bey, one of the three sons of Süleyman Bey, remained on the Dulkadirli throne for approximately 36 years between 1480-1515. During his reign, Alaüddevle Bey pursued a policy of protecting the independence of the Principality and expanding its borders.In this period when the military and political power of the Ottoman and Mamluk states were high, he tried to protect the lands of his Principality, which became the area where the two states struggled and tried to bring these two great states against each other. Especially since the 15th century, the Dulkadirli lands and the Eastern Anatolia region became a region where the Ottoman-Mamluk-Akkoyunlu rivalry started, and for this reason, the Ottoman and Mamluk States tried to protect the Dulkadir Principality against each other. Our aim in conducting such a study is to try to examine the most powerful ruler of the Dulkadir Principality, Alaüddevle Bey period, and its relations with the Ottoman Empire and the Mamluk State in an objective and detailed manner in political and military terms.Keywords
Dulkadir Principality, Alaüddevle Beg, Ottoman, Mamluk.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri