Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME KAPSAMINDA YEREL KAYNAKLI TAŞ KULLANIMININ ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
(RESEARCH OF LOCALLY SOURCED STONE USAGE IN THE SCOPE OF SUSTAINABLE MATERIALS BASED ON EXAMPLES )

Author : Rabia Sevda DEMİRKOL   & Hülya ALGUR MARŞOĞLU & Gözde İLERİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 2038-2051
    


Summary

Günümüzdeki çevresel sorunların birçok sebebi mevcut, bunların en önemlileri ise nüfus artışına paralel olarak yaşanan inşaat sektöründeki artış ve artışın ortaya çıkardığı atık oranlarındaki büyümedir. Özellikle yapılardaki malzemelerin üretim ve uygulama aşamasında kullanılan enerji miktarının büyüklüğü, dünyamızı tehdit eden iklim krizinin en önemli sebeplerindendir. Buna karşın doğa üzerinde oluşan negatif etkinin azaltılmasına yönelik olarak doğayla uyumlu tasarımların ortaya çıkması sürdürülebilirliği gündeme getirmiştir. Sürdürülebilir malzemenin etkin olarak kullanımın sağlanması ise bu yoldaki kilit taşlardan biridir. Sürdürülebilir malzeme bağlamında, geleneksel mimarimizde de sıklıkla kullanılmış olan taş malzemesi ele alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, inşasında yerel kaynaklı taş malzemelerin de kullandığı modern yapılar incelenmiştir. Yapı malzemesi olarak yerel malzemelerin tercih edilmesi, malzeme taşınması sırasında harcanan enerji ve ortaya çıkardığı karbon salınımının ortadan kalmasına olanak sağlar. Enerjinin etkin kullanılması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması açısından da değerlidir. Çalışma kapsamında ele alınan sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve taş malzemesine yönelik literatür taraması yapılarak, yerel malzeme kullanımlarına yönelik “B2 Evi” ve “Gökçeada Lise Kampüsü” yapıları incelenmiştir. Bu yapılar, bulunduğu coğrafyanın sunduğu taş malzeme ile desteklenerek yapılmış, geleneksel yapıya saygılı, aynı zamanda modern yaşamın gerekliliklerini de barındıran yapılardır. Bu çalışmanın amacı, kırsal alandaki yapılarda yerel malzeme kullanımının teşvik edilerek harcanan enerji tüketimini düşürmek ve bu yapıların başka yapılara emsal teşkil etmesini sağlamaktır. Teknolojinin gelişmesiyle sürdürülebilir olmayan birçok inşaat yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlere alternatif olarak, doğayla uyumlu mimari yöntemlerin kullanımının artması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hareket edildiğinde, sürdürülebilirlik birçok alanda kazanım sağlayacaktır. Doğaya uyumun yanında yerel ekonomiye de katkı sağlayacağı öngörülmektedir.Keywords
Sürdürülebilir Mimarlık, Sürdürülebilir Malzeme, Yerel Kaynak Kullanımı, Yerel Taş Malzeme Kullanımı, B2 Evi, Gökçeada Lise Kampüsü.

Abstract

There are many reasons for today’s environmental problems of today, the most important of them are the rise of construction industry based on population growth and and the increase of the waste that is generated by the growth of this sector. In particular, the amount of energy used in the production and application of the materials in constructions is one of the most important causes of the climate crisis that threatens our world. On the other hand, the emergence of designs compatible with nature to reduce the negative impact on nature has brought sustainability to the agenda. Ensuring the effective use of sustainable materials is one of the most important steps in this way. In the context of sustainable materials, stone material, which is frequently used in our traditional architecture has been addressed. Within the scope of this study, modern buildings which include locally sourced stone materials, were examined. The preference of local materials as building materials allows elimination of the energy which is consumed during material transportation and the carbon emission it creates. It is also valuable in terms of efficient use of energy and contributing to the local economy. A literature review has been made on sustainable architecture, sustainable use of materials and stone materials discussed within the scope of the study. According to that; "B2 House" and "Gökçeada High School Campus" buildings were examined in terms of local material usage. These structures are built with the support of the stone material offered by the geography, respectful to the traditional structure, and at the same time accommodating the requirements of modern life. The aim of this study is to reduce the energy consumption by encouraging the use of local materials in buildings in rural areas and to enable these structures to set a precedent for other buildings. With the development of technology, many unsustainable construction methods have emerged. As an alternative to these methods, it is aimed to increase the use of architectural methods compatible with nature. Acting in this direction, sustainability will provide gains in many areas. It is predicted that it will contribute to the local economy as well as adapting to nature.Keywords
Sustainable Architecture, Sustainable Material, Local Resource Usage, Local Stone Material Usage.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri