Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DULKADİR BEYLİĞİ ALÂÜDDEVLE BEY DÖNEMİ (1480-1515) OSMANLI, MEMLÜK İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
(DULKADİR PRİNCİPALİTY ALÂÜDDEVLE BEY PERIOD (1480-1515) AN OVERVIEW OF THE OTTOMAN, MEMLUK RELATIONS )

Author : Vural KÖKER  Vural KÖKER  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Dulkadiroğlu Beyliği ile ilgili yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan Beylikle ilgili son derce önemli bilgilere ulaşmaktayız. Dulkadir Beyliğini 1480-1515 yılları arasında yöneten, beyliğin en kudretli hükümdarı Alâüddevle Bozkurt Bey dönemi Dulkadir Beyliği tarihi açısından gerek siyasi olayları yönünden gerekse sosyal ve kültürel özellikleri yönünden oldukça önemlidir. Süleyman Bey’in çocuklarından biri olan Alaüddevle Bozkurt Bey 1480-1515 yılları arasında yaklaşık 36 yıl Dulkadirli tahtında kalır. Hükümdarlığı boyunca Beyliğin bağımsızlığı için mücadele eden Alaüddevle Bey, Osmanlı ve Memluklu devletlerinin kuvvetini çok iyi bilmektedir. Bu iki güçlü devletin mücadele ettiği alan haline gelen Beyliğinin topraklarını korumaya çalışmış ve izlediği siyasetle bu iki büyük devleti karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Dulkadirli toprakları ve Doğu Anadolu bölgesi Osmanlı-Memluklu-Akkoyunlu rekabetinin odaklandığı bir bölge olmuş, bu nedenden Osmanlı ve Memluklu Devletleri Dulkadir Beyliği’ni birbirlerine karşı himaye etmeye çalışarak bölgede etkili olmaya çalışmışlardır. Böyle bir çalışma yapmaktaki amacımız Dulkadir Beyliğinin en kudretli hükümdarı Alaüddevle Bey dönemini, Osmanlı Devleti ve Memlük Devleti ile olan ilişkilerini siyasi ve askeri açıdan objektif ve ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışmaktır.

Keywords
Dulkadir Beyliği, Alaüddevle Bey, Osmanlı, Memluk,

Abstract
There are many studies related to Dulkadir Principality. Exteremely important informations about the Principality can be reached from these studies. this big Principality ruled by Alaüddevle Bozkurt Bey between 1480-1515 and his period had a very important role in Dulkadir Principality history, also its social features and political events. Alaüddevle Beg, one of the children of Süleyman Beg, remained upon Dulkadir throne approximately 36 years, between 1480 – 1515. Alaüddevle Beg, who struggled for the sultanate’s freedom during his reign, knew very well the power of Ottoman and Memlukas. He tried to save the Sultanate’s land that became Ottoman and Mamluk fight arena. He besides tried to make these two great states hostile each other pursuing some politics. Especially beginning from 15. century, the lands of Dulkadirli and East Anatolia Reigon had became focus competitive environment of Ottoman-Memlukas-Akkoyunlu, because of this reason Ottoman and Memlukas, guarding Dulkadir Sultanate against each other, tried to be effective on this area Our main aim for this study to analyse the period of Alaüddevle Beg, the strongest crown of Dulkadir Principality, also historical events of this period with accurately as possible, objective and detailed manners and to try to research historical artifacts.

Keywords
Dulkadir Principality, Alaüddevle Beg, Ottoman, Mamluk.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri