Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ MOTİFLERLE Z KUŞAĞINA TANITMA BAĞLAMINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: 3D KALEM TASARIM UYGULAMALARI
(USING TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF INTRODUCING ANATOLIAN CULTURE TO GENERATION Z WITH MOTIFS: 3D PEN DESIGN APPLICATIONS )

Author : Hüseyin ÖZDEMİR   & M.Zuhal AYKANAT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 1952-1963
    


Summary

Anadolu sayısız toplumlara ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyadır. Bu toplumların kültürel farklılıkları gastronomiden, giyime pek çok alanda zengin bir çeşitlilik oluşturmuştur. Tekstilde motif tasarımlarına yansıyan bu zenginlik Anadolu’nun her dönemindeki uygarlıklarda kullanılmıştır. Bu motiflerin toplumların yaşamlarında çok derin anlamları vardır. Anadolu motifleri eski dönemlerde; sosyal statü, sevgi, beklenti, inanç, evlilik, bekârlık, göç, afet, hüzün, neşe, mutluluk, özlem, ayrılık, dilek ve daha birçok olguyu ifade etmek için kullanılmıştır. Bu motiflerden en çok kullanılanlarından birkaçı; eli belinde, koçboynuzu, bereket, muska ve nazarlık, yıldız ve çengeldir. Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüz döneminde 2000 ve sonrasında doğan nesle ‘Z Kuşağı’ denmektedir. Z Kuşağı için doğup büyüdükleri bu dönemde her şey hız demektir. Öyle ki bu hızın kendi kültürüne günden güne yabancılaşan bir neslin yetişmesine sebebiyet verdiği gözlenmektedir. Günümüzde sıkça karşımıza çıkan popüler kültürün dayattığı batılı baskı itemleri, giysilerle aksesuarlarla verilen subliminal geçici mesajlar yerine kendi kültürümüzden gelen çeşitli alamlar içeren Anadolu motiflerini Z kuşağına teknolojiyi kullanarak tanıtmak ve sevdirmek bağlamında kullanılması hedeflenmiştir.Keywords
Anadolu motifleri, Z Kuşağı, teknoloji, tasarım, 3D kalem

Abstract

Anatolia is a unique geography that has hosted countless societies. The cultural differences of these societies have created a rich variety in many areas from gastronomy to clothing. This wealth, which is reflected in the motif designs in textile, has been used in civilizations in every period of Anatolia. These motifs have profound meanings in the lives of societies. Anatolian motifs in ancient times; It has been used to express social status, love, expectation, belief, marriage, celibacy, migration, disaster, sadness, joy, happiness, longing, separation, wishes and many more. Some of the most used of these motifs; hand on waist, ram's horn, abundance, amulet and amulet, star and hook. The generation born in 2000 and after, which is called the technology age, is called "Generation Z". For Generation Z, everything means speed in this period when they are born and raised. It is observed that this speed has led to the growth of a generation that is increasingly alienated from its own culture. . It is aimed to use Anatolian motifs that contain various meanings from our own culture instead of western printing items imposed by the popular culture, subliminal temporary messages given with clothes and accessories, in the context of introducing and popularizing the generation Z using technology.Keywords
Anatolian motifs, Generation Z, technology, design, 3D pen

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri