Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL KONUTLARDA KADININ KONUTU KENDİLEME DAVRANIŞI: GİRESUN ZEYTİNLİK MAHALLESİ ÖRNEĞİ
(WOMEN'S BEHAVİOR OF APPROPRİATİON IN TRADİTİONAL HOUSES: AS AN EXAMPLE OF ZEYTİNLİK AREA IN GİRESUN )

Author : Fatma TOPCU  & Cengiz TAVŞAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1931-1941
    


Summary

Mekanlar ve kullanıcıları karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Mekan, sahip olduğu olanak ve kısıtlılıklarla kullanıcısının davranış biçimi ve duygu durumunu etkilerken, kullanıcılar da kültürleri ve sahip olduğu kişilik özellikleri doğrultusunda mekanları etkilemektedir. Bu etkileşimin doğru bir biçimde kurulmasının sonucunda kişi mekanı kendileme imkanı bulur. Kendilemenin, yani biçim verme yoluyla kişiselleştirmenin etkisinin en açıkça görüldüğü mekanlar, sahibi olunan konutlardır, çünkü gönüllü olarak sahip olunan şeyler kabul görür, benimsenir ve kişileştirilir. Evde geçirilen zaman, ev ile kurulan fiziksel ve duygusal ilişki bakımından kadınlar erkeklerden çok daha farklı bir noktadadır. Belli bir kültür içerisinde dahi her farklı deneyimden geçmiş farklı bir kadının evinin kendine özgü davranış kalıpları vardır. Kadınlar, konutu kimlik ve kişilik özelliklerini yansıtacak biçimde dönüştürür, bunun gerçekleşmediği durumlarda da yaşanılan mekana ilişkin uyum süreci sağlıksızlaşır ve mekanla ilgili hissedilen doyum azalır. Bu çalışmada kadının konutu kendileme davranışı, kentsel sit alanı olan Giresun Zeytinlik Mahallesi’nde, sahipleri tarafından aktif olarak kullanılan altı konut üzerinden incelenmiştir. Orijinal ve mevcut planlar karşılaştırılarak, yapılan değişiklikler ve değişen davranış biçimleri tespit edilmiş, kullanıcı kadınlara uygulanan anket çalışması ve yapılan gözlemlerle konutu kendileme ölçütleri araştırılmıştır. Günümüzden çok farklı şartlar altında ve farklı gereksinimler neticesinde oluşturulmuş bu konutlarda bugün yaşayan kadınların, istedikleri değişiklikleri en fazla gerçekleştirebilenlerin mekânsal doyuma en fazla ulaşanlar olduğu görülmüştür.Keywords
Kendileme, Kadın ve Mekan, Kadın ve Konut, Zeytinlik Konutları

Abstract

The space and their users are in a mutual interaction. While the space affects the behavior and mood of users with its possibilities and limitations, the users also affect the spaces in line with their culture and personality characteristics. As a result of the correct establishment of this interaction, the person finds the opportunity to self-fulfill of the space. The spaces where effect of self-particification, that is, personalization through shaping, can be seen mostly clearly are the owned dwellings; because what is voluntarily owned is accepted, adopted and personified. In terms of time consumed at home and physical and emotional relationships with the home, women are very different point from men. The house of different woman, who has gone through different experiences even within a certain culture, has its own behavioral patterns. Women transform the house in a way that reflects identity and personality characteristics, and in case not happen, the adaptation process of the space inhabited becomes unhealthy and the satisfaction felt about the space decreases. In this study, the behavior of women in appropriation was examined over six residences actively used by their owners in Giresun Zeytinlik District, which is a first-degree urban protected area. Comparing original and existing plans, changes that have been made and changing behavior patterns identified, and with the questionnaire study applied to the user women and the observations made, with the survey study applied to the user women and the observations made, the home appropriation criteria were investigated. It has been observed that women living today in these houses, which were built under very different conditions and as a result of different needs, were the ones who achieved the most spatial satisfaction.Keywords
Appropriation, Women and Place, Women and house, Giresun Zeytinlik Houses.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri