Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEŞİL HASTANE İLE İLGİLİ ÇALIŞAN PERFORMANSINDA LİDERLİK, KÜLTÜREL DEĞERLER VE MOTİVASYON
(LEADERSHIP IN EMPLOYEE PERFORMANCE, CULTURAL VALUES AND MOTIVATION RELATED TO THE GREEN HOSPITAL )

Author : Sibel ORHAN  & Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA & Ayşenur CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1881-1889
    


Summary

Hastaneler, kötü hizmetler ve kötü yönetim nedeniyle genellikle imajını yitirir. Çalışanın yeşil hastane konusundaki performansı, doğal kaynakları verimli ve etkili bir şekilde kullanma sürecinde yönetimin eylemleri gibi hastaneler için çevre sorunlarına verilen yanıtlara dayanmaktadır. Çalışanın yeşil hastane konusundaki performansını etkilemesi beklenen bazı değişkenler; liderlik, kültürel değerler ve motivasyondur. Çalışmanın amacı; bilgi edinmek,liderliğin, kültürel değerlerin ve motivasyonun çalışanın yeşil hastane konusundaki performansı üzerindeki doğrudan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nicel bir yaklaşım kullanarak ve bir yol analizi uygulanarak yazılmış kesitsel bir anket çalışmasıdır. Sonuçlar, liderliğin, kültürel değerlerin ve motivasyonun çalışanın yeşil hastane konusundaki performansı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışanın yeşil hastane konusundaki performansının liderlik, kültürel değerler ve motivasyondan etkilendiği sonucuna varılmaktadır.



Keywords
Liderlik, Kültürel Değerler, Motivasyon, Performans, Yeşil Hastane

Abstract

Hospitals often lose their image due to poor services and mismanagement. The employee's performance on green hospital is based on responses to environmental problems for hospitals, such as management's actions in the process of using natural resources efficiently and effectively. Some variables that are expected to affect the employee's performance on green hospital are; leadership is cultural values ​​and motivation. The aim of the study is to gain knowledge and reveal the direct effects of leadership, cultural values ​​and motivation on the performance of the employee in the green hospital. The research is a cross-sectional questionnaire written using a quantitative approach and applying a path analysis. The results show that leadership, cultural values ​​and motivation have a direct impact on the employee's performance on the green hospital. It is concluded that the employee's performance on green hospital is affected by leadership, cultural values ​​and motivation.



Keywords
Leadership, Cultural Values, Motivation, Performance, Green Hospital

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri