Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİVİL HAVACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİNİN YOLCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMİNATİON OF CUSTOMER LOYALTY IN CIVIL AVIATION ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PASSENGERS )

Author : Serkan MERİÇ  Dr. Ögr. Üyesi Kamile MERİÇ  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Günümüzdeki artan rekabet ortamı birçok sektör için olduğu gibi sivil havayolu işletmeleri için de geçerlidir. Dolayısıyla sivil havayolu işletmelerinin sadık müşterilere sahip olabilmeleri için hedef kitlelerini yakından tanıyarak onlara uygun stratejiler geliştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Sivil havacılıkta müşteri sadakatinin davranışsal ve tutumsal boyutlarının yolcuların demografik değişkenlerine göre incelemeyi amaçlayan bu çalışma kapsamında sivil havayolu işletmeleri ile yurtiçi ve yurtdışı uçuş yapmış 207 kişiye online olarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda katılımcıların cinsiyetine, yaşına, eğitim düzeyine, mesleklerine ve havayolu işletmesi ile seyahat etme nedenlerine göre müşteri sadakati davranışsal ve tutumsal boyutlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların gelir düzeyine göre müşteri sadakati davranışsal boyutu farklılık gösterirken müşteri sadakati tutumsal boyutunda herhangi bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

Keywords
Sivil havacılık, müşteri sadakati davranışsal boyutu, müşteri sadakati tutumsal boyutu, demografik özellikler.

Abstract
Today's increasingly competitive environment is valid for civil airline companies as well as for many sectors. Therefore, it is unavoidable for civil airline companies to know their target audience closely and develop appropriate strategies for them in order to have loyal customers. Within the scope of this study, which aims to examine the behavioral and attitudinal dimensions of customer loyalty in civil aviation according to the demographic variables, an online questionnaire was applied to 207 passengers who had domestic and international flights with civil airline companies. As a result of the analysis made on the data obtained, it was determined that there was a difference in the behavioral and attitudinal dimensions of customer loyalty according to the gender, age, education level, profession and reasons of traveling with the airline company. In addition, while the behavioral dimension of customer loyalty differs according to the income level of the participants, it was determined that there was no difference in the attitudinal dimension of customer loyalty.

Keywords
Civil aviation, customer loyalty behavioral dimension, customer loyalty attitudinal dimension, demographic characteristics.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri