Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BELİRSİZLİĞİN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE IMPACTS OF UNCERTAINTY ON BANKING SECTOR )

Author : Mehtap ÇALIŞ  & Ferudun KAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Finansal sistemin önemli bir bölümünü oluşturan bankacılık sektörünün yapısının gücü, uzun dönemde finansal istikrarın sürdürülebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu noktada bankacılık sektörünün performansının belirlenmesi önemli taşımaktadır. Bankacılık sektörünün performansını etkileyen faktörlerden biri de belirsizliktir. Bu çalışmada, 2003:Q1-2020:Q3 dönemi için Türkiye’de belirsizliğin bankacılık sektörünün performansını hangi yönde etkilediğinin ortaya konması amaçlanmıştır. ARDL yönteminin kullanıldığı çalışmada, sermaye yeterliliğinin, aktif kalitesinin ve bilanço yapısının bankaların performansları üzerinde kısa ve uzun dönemde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Belirsizlik ise hem kısa dönemde hem de uzun dönemde bankaların performansını azaltıcı bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, bankacılık sektöründe bir şok karşısında meydana gelen dengesizliklerin bir dönem sonra düzeltildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, finansal istikrarın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla politika yapıcıların hem kısa hem de uzun dönemde belirsizliği ortadan kaldıracak politikalar üretmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Keywords
Bankacılık sektörü, Belirsizlik, Sınır Testi, ARDL modeli

Abstract

The power of banking sector, which constitutes a substantial part of financial system, is of importance in sustaining financial stability in long term. In this context, determining of the the banking sector’s performance is essential. One of the factors affecting the banking sector’s performance is uncertainty. This paper aims to exhibit how uncertainty influences the banking sector’s performance over the period of 2003:Q1-2020Q3. Using ARDL approach, it is inferred that capital adequacy, active quality and balance sheet have significant impacts of the performance in banking sector in both short and long terms. Uncertainty is determined to be a factor deteriorating the performance of the banks in both short and long terms. Finally, the imbalances occured in banking sector due to a shock are adjusted entirely after one period of time. The so-called results indicates that policy makers should produce the policies to eliminate the uncertainty for sustaining of financial stability.Keywords
Banking sector, Uncertainty, Bound testi ARDL model

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri