Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STEREOTİP TEHDİDİ: MENSTRUAL DÖNGÜ MODERASYONU İLE ARABA SÜRÜŞ ÖZ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(STEREOTYPE THREAT: EFFECTS ON WOMEN DRIVING SELF EVALUATION MODERATED BY MENSTRUAL CYCLE )

Author : Tolga ERDOĞAN  & Beyza KÖSEOĞLU & Gergely CZUKOR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 1857-1868
    


Summary

Bu çalışmada, cinsiyet stereotip tehdidinin kadınların araba sürüş özgüveni ve araba sürüş stres ve gerginliği arasındaki ilişki, menstrual döngü moderasyonu ile 130 Türkiyeli kadın üzerinde incelenmiştir. Çalışmada 2 (stereotip var/yok: deney veya kontrol grubu) x2 (Adet döngüsü: adet döneminde veya değil) deney tasarımı kullanılmıştır. 1. aşamada katılımcılar gelecek adet dönemlerinin tarihlerinin tahmin edilebilmesi için bir anket doldurmuşlardır. 2. aşamada katılımcılar öngörülen adet tarihlerine göre rastgele kontrol veya deneysel gruplara atanmışlardır. Deneysel koşulda katılımcılar, erkekleri bir spor otomobil ile ve kadınları daha küçük, yuvarlak şekillere sahip bir otomobil ile ilişkilendirilen araba sürüş ile ilgili stereotip tehdidi içeren bir araba reklamına maruz bırakılmışlardır. Kontrol koşulunda ise katılımcılar herhangi bir stereotip tehdidi içeren bir araba reklamına maruz bırakılmamışlardır. Sonuçlar tek başına stereotip tehdidinin bağımlı değişkenler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, stereotip tehdidinin varlığının ve menstrual döngünün, her iki durumda da önemli bir etkileşime sahip olduğu görülmüştür. Adet döneminde olduğunu bildiren katılımcılar için stereotip tehdidi içeren durumda araba sürüş ile ilgili stres ve gerginliğinin daha yüksek, araba sürüş ile ilgili özgüveninin de kontrol durumuna göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Her iki etki de büyük etki boyutuna ulaşmıştır. Çalışma, kadın sürücüler ile ilgili klişe stereotip tehditlerin etkilerinin güçlendiricisi olarak adet döngüsünün önemli rolüne dikkat çekiyor.Keywords
Stereotip Tehdidi, Kadın Araba Sürüşü, Menstrual Döngü, Araba Sürüş Özgüveni, Stres ve Gerginlik.

Abstract

This study investigated the moderating role of menstrual cycle in the relationship between gender stereotype salience and women’s self-perceptions in terms of driving self-esteem and, stress and tension among 130 Turkish females. The study used a 2 (Stereotype salience: experimental or control) X 2 (Menstruation cycle: Menstruation period, or absence of period) experimental design. In phase 1, participants completed a survey to forecast the dates of their coming menstrual period. In Phase 2, based on the anticipated menstruation dates, participants were assigned randomly into experimental or control condition. In the experimental condition, participants were exposed to a gender laden car advertisement associating males with a sport car and females with a smaller, round-shaped automobile. In the control condition, the participants were not exposed to any gender and driving information. The results indicated that stereotype type salience single-handedly did not have a negative impact. However, stereotype salience and menstrual cycle had a significant interaction on both outcome variables. For participants who reported having a menstrual period, in the stereotype salience condition, stress and tension was higher, and self-esteem was lower as compared to the control condition. Both effects approached a large effect size. The effects were no significant for those without their period. The study draws attention to the important role of menstrual cycle as a magnifier of stereotype threat effects among female drivers.  Keywords
Stereotype Threat, Women Driving, Menstruation Cycle, Driving Self-Esteem, Stress and Tension

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri