Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GASTON BACHELARD’IN MEKÂNIN POETİKASI BAĞLAMINDA SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL’İN YOLCULUK ŞİİRİNİN ANALİZİ
(AN ANALYSIS OF SABRI ESAT SIYAVUŞGIL’S YOLCULUK POEM IN THE CONTEXT OF GASTON BACHELARD’S POETICS OF SPACE )

Author : Mustafa GULTEKIN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Yedi Meşaleciler Topluluğu’nun kurucuları arasında yer alan Sabri Esat Siyavuşgil, Odalar ve Sofalar adını verdiği şiir kitabında yer alan hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde mekânları insanların yaşantılarına tanıklık eden canlılar gibi göstererek öznel ve içsel bir gerçeklik yansıtmaya çalışmıştır. Dışavurumculuk akımının özelliklerini yansıtan bu bakış açısına göre gerçekler kişiden kişiye değiştiği için sanatçı, içinde yaşadığı çevreyi nesnel bir bakış açısıyla değil öznel ve içsel bir bakış açısıyla yansıtmalıdır. Gerçekliğin bu öznel doğası nedeniyle şiire özgü hayal gücünü nitel analiz yönteminin önerdiği nesnel bir bakış açısıyla incelemek şiirin hayal gücü metafiziğini yansıtmada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle şiirin psikolojik etkinliğini anlayabilmek için poetik hayalin fenomenolojik bir yöntem kullanılarak incelenmesi gerekir. Bu çalışmada Sabri Esat Siyavuşgil’ in Yolculuk adlı şiiri Gaston Bachelard’ın Mekânın Poetikası adlı eserinde açıklanan fenomenolojik inceleme yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan fenomenolojik analiz sonucunda Siyavuşgil’in Yolculuk şiirindeki “evin içinde olmak” ve “evin dışında olmak” olguları fenomenolojik anlam ve yorumları ile gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
fenomenolojik analiz, Gaston Bachelard, Mekânın Poetikası, Sabri Esat Siyavuşgil, Yolculuk

Abstract

Sabri Esat Siyavuşgil, who was one of the founders of the Yedi Meşaleciler community, portrayed spaces as living things that witness the lives of people in the poems written with syllabic meter in his poetry book titled Odalar ve Sofalar and tried to reflect a subjective and inner reality in these poems. According to this point of view, which reflects the characteristics of expressionism, the poet should reflect the environment in which he lives from a subjective and internal perspective, rather than an objective point of view, since the facts vary from person to person. Because of this subjective nature of reality, analyzing imagination peculiar to poetry from an objective point of view suggested by quantitative analysis is insufficient at the stage of creating a metaphysics of imagination. Therefore, in order to understand the psychological action of a poem, the poetic imagination should be analyzed by using a phenomenological method. In this study, Sabri Esat Siyavuşgil’s Yolculuk poem is analyzed by using the phenomenological analysis method, which is explained in Gaston Bachelard’s The Poetics of Space. As a result of the phenomenological analysis, the phenomena of “being inside the house” and “being outside the house” in Siyavuşgil’s Yolculuk poem are presented with their phenomenological meanings and interpretations.Keywords
phenomenological analysis, Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Sabri Esat Siyavuşgil, Yolculuk

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri