Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞMANIN ÖRGÜT PERFORMANSLARINA ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ
(THE EFFECTS OF WORKING FROM HOME ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESSES IN COVID-19 PROCESS )

Author : Kemal ALBAYRAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve bir pandemi dönemi yaşanmasına sebebiyet veren Covid-19 salgını, gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamında köklü ve radikal değişikliklerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Örgüt kültürünü etkileyen en önemli faktörlerden biri olan dış çevre faktöründeki bu beklenmedik değişiklik, bugünün kompleks dünyasında örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve gelişebilmeleri için örgütsel değişimi kaçınılmaz kılmıştır. Esnek çalışma koşullarının bileşenlerinden biri olan “evden çalışma” daha çok tercih üzerine kurulu bir kavramken şu an için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobilite kavramının revaçta olduğu bu süreçte, karbon işgücü yerine dijital işgücüne geçiş süreci hızlanmıştır. Entegrasyon sürecine en hızlı şekilde adapte olabilmek için, motivasyon ve iş tatmini büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, pandemi sürecinde evden çalışan üst düzey 10 yöneticiyle telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda evden çalışmanın örgüt performansına etkileri ve örgütsel değişim süreçleri incelenmiştir.Keywords
Covid-19, örgütsel değişim, evden çalışma, mobilite, motivasyon, iş tatmini

Abstract

The Covid-19 epidemic, which started in Wuhan, China, which affected the whole world and caused a pandemic period, caused radical and radical changes both in daily life and in business life. This unexpected change in the external environment factor, one of the most important factors affecting the organizational culture, has made organizational change inevitable for organizations to survive and develop in today's complex world. While “working from home”, which is one of the components of flexible working conditions, is a concept based on preferences, it is a necessity for now. In this process, where the concept of mobility is in vogue, the transition process from carbon workforce to digital workforce has accelerated. Motivation and job satisfaction have great importance in order to adapt to the integration process as quickly as possible. In this study, the effects of home work on organizational performance and organizational change processes were investigated in line with the data obtained as a result of the interviews conducted with 10 senior executives working from home during the pandemic process.Keywords
Covid-19, organizational change, working from home, mobility, motivation, job satisfaction Giriş

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri