Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEKONSTRÜKTİVİZM AKIMININ FRANK GEHRY ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION THE EFFECTS OF DECONSTRUCTIVISM STYLE ON ARCHITECTURE STUDENTS; SAMPLING OF FRANK GEHRY )

Author : Asena SOYLUK  & İzzettin KUTLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 215-226
    


Summary

Bu çalışmada malzemeyi ve formları yenilikçi bir tarzda kullanan, 21.yüzyıl mimarisini etkileyen ünlü Amerikalı mimar Frank Gehry’nin ürettiği eserler strüktür, malzeme ve tasarım ilişkisi açısından ele alınmaktadır. Gehry’nin tasarladığı geniş açıklıklar ve farklı formlarla bir araya gelen eserlerinin, tasarım yapılan alanın çevresel ve fiziksel özellikleri, yapının işlevi, mekansal kurgusu, strüktürü ile uyumu dikkat çekmektedir. Dikkat çeken tasarımları ile beraber özellikle farklı bir form oluşturma ve teknolojik arayışının doruk noktası olarak görülen Guggenheim vakfına ait 5 müzeden biri olan eseri Guggenheim Bilbao Müzesi ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Strüktürü ve yapı malzemesini bir dahi olarak kullanan Gehry’nin eserlerinin mimarlık öğrencileri üzerinde bıraktığı etkiler, açık uçlu ve yorumlama sorularından meydana gelen anket çalışması ile araştırılmıştır. Elde edilen veriler ile öğrencilerin mimari tasarımı yorumlamada, ifade etmede ve kendi fikirlerini üretmekte yaşamış oldukları zorluklar görülmektedir. Ayrıca Gehry’nin eserlerinin taşıyıcı sisteminin kusursuz olması, malzeme ile taşıyıcı sistemi bütünleştirmesi gibi özelliklerinin hala “estetik” hissi uyandırmayabildiği; bazı insanlarda “karmaşıklık” hissettirdiği de görülebilmektedir.Keywords
Dekonstrüktivizm, Frank Gehry, Guggenheim

Abstract

In this study, the works produced by the famous American architect Frank Gehry, who uses material and forms in an innovative manner, affecting the architecture of the 21st century, are considered in terms of structure, material and design relation. The wide openings that Gehry designed and the works that came together with the different forms, draw attention to the environmental and physical characteristics of the designed area, its function, its spatial arrangement, its structure. In particular, the Guggenheim Bilbao Museum, which is the culmination of a different form and technological search, has been evaluated in detail. The effects of Gehry's work on architectural students who used structure and building material as a genius were investigated by a questionnaire study that was open-ended and interpretive. With the data obtained, the students have difficulties in interpretation, expression and expressing their own ideas of architectural design. In addition, Gehry's work has a flawless carrier system, and the integration of the material and the carrier system can still cause "aesthetic" feelings; it can also be seen that some people feel "complexity".Keywords
Deconstructivism, Frank Gehry, Guggenheim

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri