Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI KONUTUNA ORGANİZASYONEL DETERMİNİSTİK YAKLAŞIM
(ORGANIZATIONAL DETERMINISTIC APPROACH TO OTTOMAN HOUSE )

Author : Beste DEMİRCAN   & Dr. Emre ERGÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1635-1646
    


Summary

Bu çalışma üç ayaklı bir yorum seti içermektedir. İlk ayakta Osmanlı konutunu açıklama iddiasındaki iki ana yaklaşım özetlenmiş ve bu çalışmanın söz konusu yaklaşımlar içindeki tavrı ve duruşu belirlenmiştir. Buna ek olarak, 17. yüzyıl Osmanlı-Anadolu kentinde konutun, örgütsel determinizm olarak da nitelenebilecek bir yaklaşım içinde yorumlandığı belirtilmiştir. İkinci ayak bu örgütsel deterministik yaklaşımın merkez-çevre ilişkileri içinde açıklayabildiği bir mekanizmanın Osmanlı konutunu taşraya homojenize ettiğini anlatmaktadır. Bu görüş mevcut olmakla birlikte daha çok Orta Sofalı Konut Tipini açıklamak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, bir konut modeli olarak Açık Sofalı Konut Tipinin, 15. yüzyılın ortalarından başlayan homojenizasyon sürecinin ilk durağı olduğu düşünülmektedir. Açık Sofalı Konut Tipini yerel-bölgesel bir geleneğe bağlayan yaklaşımın da bu çalışmanın dayandığı tarih anlayışının üst eleştirisi yoluyla aşılmış olduğu düşünülebilir. Her dönem kendisine aittir. Yorum setinin üçüncü ve son ayağında ise böyle bir homojenizasyon süreci ve örgütsel strüktürün içinde beliren 17. yüzyıl Osmanlı Anadolu Kenti Açık Sofalı Konutunun yerelliğine duyulan yerleşik inanca bir soru yöneltilmektedir. Bu konutun yerel olduğu kadar yerel olmadığının da farkında olunmalıdır.Keywords
Osmanlı Konutu, Organizasyonel Determinizm, Geleneksel Konut, Anadolu Konutu, Türk Evi.

Abstract

This study consists of a set of three legs of interpretations. The first of which summarises the two main approaches that aims at explaining the Ottoman house, and the study’s stance and attitude towards these approaches. In addition to this, it has also been stated that the house of the Ottoman-Anatolia City in the 17th century has been interpreted in an attitude that can be considered as being organisational-determinism. This deals with a mechanism that explains the approach in accordance with the centre-periphery relations has homogenized the Ottoman dwelling to the provinces during this period. This view is used more to explain the House Type with Central Hall. This study, however, believes that the House Type with Open Hall was the first step in the process of homogenisation, which began in the middle of the 15th century. It may be considered that the approach that links a local-regional tradition to the Open Hall Type has been overcome by usage of a higher criticism of the understanding of history to which this is based on. Each period belongs to itself. The third and final leg of the set of interpretations questions the set belief of the localness of the House Type with Open Hall in the 17th century Ottoman-Anatolia City as part of such a homogenized process and organizational structure. One should realize that this house is both local and non-local.Keywords
Ottoman House, Organizational Determinism, Traditional House, Anatolian House, Turkish House.

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri