Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Pandemi Sürecinde Üniversiteler:Dünyadaki Başlıca Uygulamalar ve Türkiye’de Uzaktan Öğretim Faaliyetleri
(Universities During the Pandemic: Major Applications in the World and Distanz Learning Activities in Turkey )

Author : Balca AĞAÇSAPAN  Asuman Ağaçsapan  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak duyurulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uluslararası örgütler ve hükümetler tarafından sosyal yaşamı ksıtlayan acil önlemler alınmıştır. Pandemiden etkilenen başlıca alanlardan biri de eğitim öğretim faaliyetleridir. 207 adet üniversitesi olan ve 7,5 milyon öğrencinin eğitim aldığı ülkemizde de Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversiteler tarafından salgının yayılmasının önlenmesi, örgün öğrenimin kesintiye uğramamasını sağlamak için çeşitli önleyici faaliyetler geliştirilmiştir. Bu çalışmada çeşitli ülkelerdeki üniversitelerin pandemi sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini yönetim biçimi, Türkiye’ deki üniversitelerde pandemi sürecinde alınan önlemler ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin teknolojik ve içerik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada yeni koronavirüs (Covid 19) salgının başlamsı ve takip eden süreçte üniversitelerin uzaktan eğitim kabiliyetleri, stratejileri, uygulama biçimleri incelenmiş ve tanımlanmıştır. Eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi amacıyla dünyada ve ülkemizde pandemi nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin durma riskine karşı üniversitelerin aldığı önlemler, eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumu, uzaktan öğretimin teknolojik ve içerik özellikleri ele alınmıştır.

Keywords
Yeni coronavirus, Covid-19, Uzaktan Eğitim, pandemi.

Abstract
Within the scope of the new type of coronavirus (Covid-19) epidemic, which affected the whole world and announced as a pandemic by WHO on 11 March 2020, urgent measures have taken by international organizations and governments to restrict social life. Education is one of the main areas affected by the pandemic. In our country, which has 207 universities and where 7.5 million students receive education, various preventive activities have been developed by the Higher Education Institution and universities to prevent the spread of the epidemic and to ensure that formal education is not interrupted. In this study, management paterns of universities in various countries considering educational activities, measures taken in universities during the pandemic in Turkey and technological and content features of distance education activities are aimed to be examined. In the study, the distance education capabilities, strategies and implementation styles of universities at the beginning of the new coronavirus (Covid 19) epidemic and afterwards are examined and defined. Measures taken by universities in order to sustain education and training against the risk of stopping these activities due to the pandemic in the world and in our country, the state of educational activities, the technological and content features of distance education were discussed.

Keywords
New coronavirus, Covid-19, distance education, pandemic.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri