Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇORUM İLİ VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARIN LOGO VE AMBLEMLERİNİN TASARIM İLKE VE ELEMANLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(ÇORUM GOVERNORSHIP AND DISTRICT OFFICES INVESTIGATION OF LOGO AND EMBLEMS WITHIN THE CONTEXT OF DESIGN PRINCIPLES AND ELEMENTS )

Author : Mustafa GÜNAY    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
ÖZ Teknoloji ve internetin hızla geliştiği bir zamanda logo ve amblemlerin de önemi gittikçe artmaktadır. Logo ve amblemler, şehirlerin önemli tanıtıcı unsurları arasında yer alır. Şehrin ulusal ve uluslararası tanınırlığı, imajı ve marka şehir olmasına katkı sağlayan en önemli etkenler logo ve amblemlerdir. Araştırmamız, Çorum Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının resmi olarak kullandıkları logo ve amblemlerin tasarım ilkeleri bağlamında incelenip değerlendirilmesidir. Araştırma, Çorum ili ve ilçelerini kapsamaktadır. Çorum Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının web sayfalarından elde edilen verilerin incelenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması yapılmıştır. Çorum Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının logo ve amblemlerin tasarımında, tasarım ilke ve elamanlarına dikkat edilip edilmediği incelenmiş; Çorum il ve ilçelerinin değerlerinin logo ve amblemlerinde yer alma derecesine bakılmıştır. Çalışma; yanlış uygulamaların Çorum il ve ilçelerinin imajına olumsuz etkisini yansıtma derecesinin bilinmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın logo ve amblem tasarımlarında Çorum iline katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, kullanılan logo ve amblemlerin şehrin tarihi, kültürel, turistik değerlerini yansıtıp yansıtmadığı ele alınmış, tasarım ilkeleri açısından eksik olan noktalar tespit edilmiş ve problemin çözümüne ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords
Grafik Tasarımı, Amblem, Logo, Tipografi, Değerlendirme

Abstract
ABSTRACT At a time when technology and the internet are developing rapidly, the importance of logos and emblems is increasing. Logos and emblems are among the important promotional elements of cities. The national and international recognition of the city and the city's image are the most important factors in making it a brand city. Our research is to examine and evaluate the official logos and emblems used by Çorum Governorship and district governorships in the context of design principles. The research covers the province of Çorum and its districts. The data obtained from the web pages of Çorum Governorship and district governorships were evaluated, analyzed, analyzed and commented on. Whether the design principles and elements of Çorum Governorship and Çorum district governorships are paid attention to in the design of logos and emblems, whether the values of our city and districts of Çorum are included in the logos and emblems or to make a wrong application, it is important to work in terms of the image of our Çorum city and districts. It is aimed to contribute to our city of Çorum. As a result of the researches and examinations, whether the logos and emblems used reflect the historical, cultural and touristic values of the city, the missing points in terms of design principles were determined and suggestions were made for the solution of the problem.

Keywords
Graphic design, Emblem, Logo, Typography, Evaluation.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri