Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GRAFİK TASARIM VE REKLAM (GERİLLA PAZARLAMA YÖNTEMİ)
(GRAPHIC DESIGN AND (GUERILLA MARKETING) )

Author : Abdulkadir ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1591-1596
    


Summary

Grafik Tasarım ve Reklam, günümüzde oldukça yaygın ve gün geçtikçe önemi ve etkisi artan reklam tekniklerindendir. Araştırmalarda 1980’li yıllarda başlayan ve reklam açısından oldukça etkili olan Gerilla Pazarlama reklam tekniği ve Grafik Tasarım ilişkisi incelenerek ürün tanıtımlarına olan etkileri araştırılmış, tasarımlar analiz edilerek örnekler verilmiştir. İnsanlığın tarihi kadar eski olan " iletişim " günümüzde de etkisini göstermektedir. Reklâm ve tasarım birbirinden ayrılmaz bir parça, birbirini tamamlayan iki olgudur. Reklam ve tasarım siyasi partilerden en küçük firmaya kadar her alanda kullanılmaktadır, insanlar farkında olsun olmasın radyoda, televizyonda, gazetelerde, dergilerde, reklâm panolarında vs., sürekli reklamlar, tasarımlarla karşılaşmaktadırlar. Gerilla Pazarlama tekniği farklı ve hızlı büyüme sağlayınca dikkat çekmiş ve her firma tarafından uygulanmaya başlanmış bir tanıtım aracıdır. Büyük, küçük firmaların rekabet edebilmeleri adına ilk kez Jay Conrad Levinson tarafından uygulanmıştır. J. Conrad Levinson bu pazarlama tekniğine "gerilla pazarlama-tanıtım (Guerilla Marketing-Advertising)" adını verdi. Gerilla Pazarlama tekniği daha ekonomik, hedef kitleye hızlı ulaşması ve etkili bir yöntemdir. Gerilla Pazarlama tekniği hayal gücü ve tasarım gerektiren bir olgudur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Reklam, Gerilla Pazarlama, Gerilla Reklamcılık

Abstract

Abstract Graphic Design and Advertising is one of the most common advertising techniques with increasing importance and influence day by day. In researches, Guerilla Marketing advertising technique and graphic design, which started in the 1980s and were very effective in terms of advertising, were examined and their effects on product promotions were investigated, designs were analyzed and examples were given. "Communication", which is as old as the history of humanity, is still effective today. Advertising and design are inseparable parts, two complementary phenomena. Advertising and design are used in every field from political parties to the smallest firm, whether or not people are aware of it, they constantly encounter advertisements and designs on the radio, television, newspapers, magazines, billboards, etc. Guerilla Marketing technique has attracted attention when it has achieved different and rapid growth and it is a promotional tool that has been applied by every company. It was first applied by Jay Conrad Levinson to help large and small companies compete. J. Conrad Levinson called this marketing technique "Guerilla Marketing-Advertising". Guerrilla Marketing technique is a more economical, fast reaching and effective method. Guerilla Marketing technique is a phenomenon that requires imagination and design.Keywords
Graphic Design, Advertising, Guerilla Marketing, Guerilla Advertising

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri