Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞEN DÜNYADA FUTBOL EKONOMİSİ: FUTBOLUN EKONOMİSİ İLE İLGİLİ BİR ANALİZ (1980-2020)
(THE ECONOMY OF FOOTBALL IN THE CHANGING WORLD: AN ANALYSİS OF FOOTBALL ECONOMY (1980-2020) )

Author : Mihalis KUYUCU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1577-1590
    


Summary

Bu çalışmada popular kültürün en önemli araçlarından biri olan futbolun ekonomik yapısı hakkında bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde futbolun 19. Yüzyılın başında başlayan gelişiminin nasıl bir ekonomiye dönüştüğüne yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Makalenin ana bölümünde futbolun ekonomik yapısında 1980-2020 yılları arasındaki kırk yıllık dönemde yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Futbolun bir sektör olması, ekonomik yapısının değişmesi kırk yıllık süreçte araştırılmıştır. Bu kırk yıllık süreçte futbolun ekonomik yapısının şekillenmesinde ve büyümesinde etkili olan faktörlerin incelendiği araştırmada bu faktörlerin futbol ekonomisine olan etkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde futbolun ekonomik yapısının geleceğine yönelik projeksiyonlar yapılmıştır. Futbol ekonomisinin gelecekte daha da büyüyeceği ve futbol ekosisteminin de bundan olumlu yönde etkilenmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılmıştır.Keywords
Futbol, Ekonomi, Futbol Ekonomisi,

Abstract

In this study, a research has been made on the economic structure of football which is one of the most important tools of popular culture. In the first part of the study, a literature review has been made about the development of football, which has started at the beginning of the 19th century and turned into a big economy. In the main part of the article, the developments in the economic structure of football for the forty-year period between 1980-2020 are examined. The fact that football is a sector and the change in its economic structure has been investigated for the last forty years. In this forty-year period, the factors that affect the formation and growth of the economic structure of football were analyzed, and the effects of these factors on football economy were analyzed. In the conclusion part of the study, projections were made for the future of the economic structure of football. It was emphasized that the football economy will grow further in the future and it is ecosystem will be affected positively from this.Keywords
Football , Economy, Football Economy

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri