Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL REKLAM ANLAYIŞIYLA COVİD SÜRECİNDE BİRLİKTELİK MESAJI VEREN BANKALARIN YAPMIŞ OLDUKLARI REKLAM ÇALIŞMALARININ GÖRSEL VE SÖZEL GÖSTERGELERLE ÇÖZÜMLENMESİ
(ANALYZING THE ADVERTISING WORKS OF BANKS GIVING THE MESSAGE OF COOPERATION IN THE COVID PROCESS WITH A CORPORATE ADVERTISING APPROACH WITH VISUAL AND VERBAL INDICATORS )

Author : Hülya UGUR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1546-1561
    


Summary

ÖZET Krizler insanlar, devletler, kurum veya kuruluşlar tarafından yaşanabilecek büyük kaotik durumlardır. Beklenmeyen bir anda, beklenmeyen bir durumda oluşabilmektedir. Gün geçtikçe de bireylerin, kurumların, ülkelerin başlarına gelen krizlere şahit olmaktayız. Neredeyse tüm kriz tanımlarında ortak olan şey, sürpriz ve belirsizlik unsurudur. Bunlardan biri son dönemde tüm dünyada maddi ve manevi önemli kayıplar vermiş olan Covid pandemi krizidir. Bu nedenle krizi anlamak ve bunlarla başa çıkmak krizden başarılı şekilde çıkmanın ön koşulunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla kriz yönetimi bu durumlarda oldukça kritik bir öneme sahiptir. Buradan yola çıkarak, kriz dönemlerinde değişen iletişim ve mesaj boyutu bankacılık sektörü açısından ele alınmıştır. Covid sürecinde birliktelik mesajı veren üç bankanın kurumsal reklam çalışmaları “gösteren ve gösterilen” ilişkisi çerçevesinde ele alınmış ve bankaların verdikleri mesajlar görsel ve sözel göstergelerle analiz edilmiştir. Bunlar, Akbank “Güzel Günler Bizi Bekler”, Vakıfbank “Biz Türkiye’yiz Zorlukları Birlikte Aşarız", İş Bankası “El Ele Veremesek de #ElBirliğiyle Hepsi Geçecek!” başlıklı kurumsal reklam çalışmalarıdır.Keywords
Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz iletişimi, Covid, Koronavirüs, Kurumsal Reklam, Göstergebilim

Abstract

ABSTRACT Crises are big chaotic situations that can be experienced by people, governments, institutions or organizations. It can occur at any time in an unexpected situation. Day by day, we are witnessing the crises that individuals, institutions and countries face. What is common to almost all ‘‘crisis’’ definitions is the element of surprise and uncertainty. One of these is the Covid-19 pandemic crisis, which has caused significant financial and emotional loss all over the world. For this reason, knowing what the crisis means and dealing with it is the prerequisite for overcoming the crisis successfully. Therefore, crisis management is of critical importance in these situations. Based on this, the changing communication and message dimension in crisis periods has been discussed in terms of the banking sector. In the Covid-19 process, the corporate advertising works of the three banks giving the message of cooperation have been handled within the framework of the “displaying and displayed” relationship, and the messages given by the banks have been analyzed with the visual and verbal indicators. These are corporate advertising works titled Akbank “The best is yet to come’’, Vakıfbank “We are Turkey We Overcome Challenges Together”, Isbank ‘‘Even if we cannot join hands, all will pass with #cooperation!”Keywords
Crisis, Crisis Management, Crisis Communication, Covid, Coronavirus, Corporete Advertising, Semiotics

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri