Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİ MCLUHAN VE TEKNOLOJİK DETERMİNİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEK
(ASSESSING THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS IN TERMS OF MCLUHAN AND TECHNOLOGICAL DETERMINISM )

Author : Habibe KULLE  yok  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
ÖZET Covid-19 pandemisi küresel değerlerin yeniden ele alınmasına imkan tanımıştır. Özellikle ulusal ile küresele yeniden gözleri çevirmiştir. Covid-19 pandemisi artan teknolojik gelişmelerin etkilerinin de yeniden değerlendirilmesine olanak tanımıştır. Böylece toplumsalın şekillenmesinde teknolojinin etkilerini de görünür kılmıştır. Bu çalışma, iletişim kuramcısı McLuhan'ın teorilerini kullanarak Covid-19 salgın sürecini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle Covid-19’un ne olduğu tanımlanmıştır. Daha sonra McLuhan’ın teorisine değinilmiştir. Son olarak Covid-19 pandemi sürecinde yaşananları gözlemler doğrultusunda mevcut teori ekseninde değerlendirilmiştir.

Keywords
Covid-19, McLuhan, Teknolojik Determinizm.

Abstract
The Covid-19 pandemic has enabled global values to be reconsidered. It has turned its eyes to the national and the global again. The Covid-19 pandemic has allowed the effects of increasing technological developments to be re-evaluated. Thus, it has made the effects of technology visible in shaping the society. This study aims to evaluate the Covid-19 outbreak process using theories of communications theorist McLuhan. In the study, firstly, what Covid-19 is was defined. Later, McLuhan's theory was mentioned. Finally, what happened during the Covid-19 pandemic process was evaluated in line with the existing theory in line with observations.

Keywords
Covid-19, McLuhan, Technological Determinism.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri