Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU SEKTÖRÜNDE STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ
(STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR )

Author : Abdullah ÇELİK  & Ömer Faruk BİLBAY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 227-234
    


Summary

Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kamu sektöründe hizmet alanları da genişlemiştir. Buna bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşları (örgütleri), bir taraftan vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmeyi amaçlarken diğer taraftan kaynakların daha etkin, etkili ve verimli kullanabilme yönünde arayışlara girmiştir. Hizmet-kaynak ilişkisi bakımından örgütlerin başarılı ve başarısız olduklarının değerlendirilmesi, performans ölçümleri üzerinden yapılmaktadır. Bu durum kamu sektöründe performans yönetiminin önemi giderek arttırmış ve örgütlerin performans ölçümü için giderek artan miktarda araştırma ve kaynak yatırımı yapmalarını gerektirmiştir. Yapılan bu çalışmalar, sadece mevzuattaki görevleri yerine getirilip getirilmeğini dikkate alan performans ölçümlerinin ötesinde, çevresel faktörleri de dikkate alan, risk analizleri yapan, fırsat ve tehditleri ortaya koyan stratejik performans yönetiminin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Fakat bununla birlikte stratejik performans yönetiminin uygulanmasında bir takım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar daha iyi stratejik performans yönetimin nasıl olabileceği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, kamu sektöründe stratejik performans yönetimin fayda, sınır ve paradokslarını incelemeyi amaçlamaktadır.Keywords
Kamu sektörü Performans yönetimi Stratejik performans yönetimi

Abstract

Along with the acceleration of globalization, services in the public sector have expanded. Accordingly, one side public institutions and organizations have aimed to provide better quality services to citizens and to use resources the more effectively, effectively and efficiently at the other side. Assessment of the success and failure of organizations in terms of service-resource relationship is made through performance measures. This has increased the importance of performance management in the public sector and has required organizations to invest in increasing amounts of research and resources to measure performance. These studies have led to the emergence and development of strategic performance management that takes into account environmental factors, conducts risk analyzes, presents opportunities and threats, beyond performance measures that take into account whether or not to fulfill the tasks in the legislative process. However, there have been some problems in implementing strategic performance management. These issues have brought about a debate on how better strategic performance management can be. Therefore, this study aims to examine the benefits, boundaries and paradoxes of strategic performance management in the public sector.Keywords
Public sector Performance management Strategic performance management

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri